UNIK KULTURORGANISATION SØGER FREMTIDSSORIENTERET CENTERLEDER

Vær med til at tegne nye horisonter for børnekulturen i Danmark. Sæt kunstens eksistentielle betydning for det gode børneliv på den samfundsaktuelle dagsorden. Bliv leder for en organisation, der i tæt samarbejde med såvel lokale som nationale instanser skal sikre synergi mellem sektorer og styrke fagligheder – til gavn for alle børn.

**

Som nationalt center for børnekultur har Kulturprinsen i Viborg i over 20 år haft fokus på børns møde med kunst og kultur. For kunsten og kulturen har afgørende betydning for børns liv, udvikling og dannelse. Kulturprinsens opgave er at skabe de optimale rammer for, at børn kan udfolde sig, dyrke deres nysgerrighed og indgå i fællesskaber. Det kalder på, at vi på tværs af institutioner understøtter en børnekulturel praksis, hvor børn er aktivt skabende og deltagende. Det gør vi ved at skabe faglig synergi i krydsfeltet, hvor professionel kunst og kultur møder pædagogik i dagtilbud, skole og SFO/klub og ved at ved at forene praksisnære erfaringer med forskning og uddannelse.

Derfor har vi brug for en centerleder, der kan skabe stærke partnerskaber og stå i spidsen for en lille organisation, der når bredt ud og har mange samarbejdsflader. En centerleder, der med afsæt i samfundsaktuelle dagsordner og lokale kontekster, formår at være med til at sætte den børnekulturelle dagsorden, både lokalt og nationalt.

Opgaven som centerleder spænder vidt med fokus på:

 • At skabe robuste partnerskaber og samarbejder såvel lokalt og nationalt
 • At sikre øget lokal forankring af Kulturprinsen i Viborg Kommune og synliggøre tilbageløbet fra nationale niveau
 • Dynamisk arbejde med strategi og organisationsudvikling
 • Nærværende personaleledelse
 • Understøttende bestyrelsesbetjening
 • Skarp økonomistyring

For at kunne løfte denne opgave har vi en forventning om, at du har:

 • Faglig og dokumenteret viden fra det børnekulturelle felt
 • Politisk tæft, og at du som leder af en selvejende institution kan agere fleksibelt i en politisk styret kontekst
 • Strategisk forståelse med evne til at omsætte strategi og visioner til konkret handling og værdiskabende praksis
 • Sans for at skabe relationer og mødes med fagfolk på tværs af børn- og ungeområdet og kunst- og kulturområdet, samt lokale og nationale politikere, forskere, og uddannelser
 • Erfaring med at arbejde værdibaseret – du vil sørge for at gøre Kulturprinsens værdier: Æstetik, Relevans, Faglighed og Bæredygtighed levende og nærværende i både strategi og daglig praksis
 • Stærke kommunikative evner med evne til at inspirere og motivere ud fra vores kernefortælling og værdier

Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 5. marts. Vi holder første samtalerunde den 14. marts og anden samtalerunde den 21. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en personprofil inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en samtale om din personprofil den 18. marts.

Kvalificeret kandidat haves.

Løn og ansættelse

Du bliver fastansat i en fuldtidsstilling. Tiltrædelse: 1. maj 2024 eller efter aftale.
Ansættelsessted: Regimentsvej 5B, 8800 Viborg.
Løn som efter gældende offentlig overenskomst.

Få mere at vide

Du kan læse mere om Kulturprinsen på kulturprinsen.dk .

Hvis du har spørgsmål om jobbet som centerleder, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesleder Lone Belling på tlf. 25 32 20 55 eller medarbejderrepræsentant Maria Bach Boserup tlf. 27 60 14 15