I januar 2024 starter Kulturprinsen et nyt projekt, der skal kaste lys over kunstens potentiale i den fritidspædagogiske praksis. Med projektet FRIMOD får skolefritidsordninger på seks skoler i Region Midt og Region Nord mulighed for at undersøge og afprøve nye veje til børns trivsel og fællesskaber ved at inddrage kompetencer og faglige greb fra kunstens verden. Det kommer til at foregå i et tværfagligt samarbejde med professionelle kunstnere, arkitekter og scenografer.

Projektet er støttet af Spar Nord Fonden og udføres i tæt samarbejde med Børns Møde Med Kunsten i Region Nord. Det retter sig mod SFO’en som et frirum, hvor børn på tværs af klasser og alderstrin kan danne nye relationer og deltage på nye måder. Spar Nord Fonden har valgt at støtte projektet, fordi det netop har fokus på det pædagogiske arbejde med børnenes fællesskaber, og hvordan kunst og kultur kan bidrage hertil:

”Kulturprinsen søsætter et spændende initiativ i projektet FRIMOD, der inviterer kunsten ind i det pædagogiske arbejde. Projektet inspirerer børn og unge til at være skabende, samtidig med at mistrivsel mindskes og fællesskabet øges. Det er to vigtige indsatsområder for Spar Nord Fonden, så det kan vi kun bakke op om, og vi glæder os til at se projektets resultater”, udtaler fondsdirektør Bo Uggerhøj.

Fritidspædagogikkens potentiale

Der er i den seneste tid kommet et større fokus på fritidspædagogikken som en vigtig medspiller i skolernes arbejde med trivsel og fællesskaber. Det kommer blandt andet frem i en ny rapport fra DPU, som konkluderer, at SFO’en rummer et særligt potentiale som det rum, hvor børnene kan vælge aktiviteter fra og til, og hvor de selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter og lege de vil indgå i. Rapporten peger især på pædagogerne som dem, der skaber rammerne om fællesskaberne med fokus på børnenes trivsel.

Kulturprinsen har valgt at rette det nye projekt mod den fritidspædagogiske praksis og hermed undersøge det tværprofessionelle samspil mellem kunst og pædagogik som en vej til at fremme fællesskaber og trivsel:

”Vi har efterhånden mange års erfaring, der viser potentialet ved at inddrage professionel kunst og kultur i den pædagogiske praksis, blandt andet fra vores nyligt afsluttede projekt, LegeKunst. Når pædagoger møder kunstfaglige aktører i et ligeværdigt samarbejde, der er baseret på gensidig inspiration, faglig sparring og udvikling af praksis, opstår et fornyet blik på børnenes deltagelse og den måde, de ser selv sig og hinanden på. Det kan være med til at danne nye sociale strukturer, der har en positiv virkning på børnenes fællesskaber. Det handler også i høj grad om de voksnes nærvær med børnene, som vi oplever, at de skabende aktiviteter kan bidrage til”, udtaler Maria Bach Boserup, som er projektleder på FRIMOD.

FRIMOD involverer udover udøvende kunstnere også arkitekter og scenografer, der skal være med til at indtænke SFO’ens fysiske hverdagsrum som et led i det pædagogiske arbejde. Ved at inddrage kompetencer fra både kunstens, arkitekturens og scenografiens verden er målet med projektet at være med til at skabe trygge hverdagsmiljøer, der fordrer nye udfoldelses- og deltagelsesmuligheder hos børnene.

”Vi håber, at vi med FRIMOD kan sætte endnu større fokus på potentialet ved at inddrage professionelle aktører inden for kunst og kultur i den fritidspædagogiske praksis. Vi har så meget at lære af hinanden, og det glæder os, at vi med bevillingen fra Spar Nord Fonden får mulighed for at indsamle flere erfaringer på området, der kan danne grundlag for en ny kunstpædagogisk praksis”, siger Camilla Høg, som er centerchef på Kulturprinsen.

INFO

Projektpartnere: Kulturprinsen (projektleder) og Børns Møde Med Kunsten

Deltagende skoler: Rolf Krake Skolen i Holstebro, Christinelyst og Klinkby Skole i Lemvig, Brændgaardskolen i Herning, Hedegårdsskolen i Brønderslev, Fjerritslev Skole i Jammerbugt og Læsø skole i Læsø kommune.

Tilskud: FRIMOD er støttet af Spar Nord Fonden med 597.600 kr.

Projektperiode: Januar – December 2024

Kontakt: Maria Bach Boserup, projektleder, Kulturprinsen – bos@kulturprinsen.dk