Som det eneste af sin slags i Danmark har Kulturprinsen i Viborg i over 20 fungeret som et udviklingscenter for børne- og ungekultur. Her er der gennem en hel generation i tæt samspil mellem daginstitutioner og forsknings- og uddannelsesmiljøerne blevet opbygget tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i både ind- og udland gennem nyskabende projekter. Nu ændrer Kulturprinsen profil og skifter navn til Institut for Børnekultur.

I spidsen for det nye institut står Camilla Høg, der siden august 2023 har været konstitueret centerchef. Den 1. april valgte bestyrelsen, at Camilla Høg nu kan droppe ”konstitueret” og kalde sig leder.

” Vores arbejde har ændret sig fra at være rent projektorienteret til at løfte en national opgave. Vores fokus er dog stadig det gode børneliv set gennem kunst og kultur, og vores arbejde med at sikre alle børn har ret til kunst og kultur i deres hverdag er mere aktuelt end nogensinde. Det mener vi, at Camilla er den rigtige til at sætte fokus på, så vi meget glade for, at Camilla har sagt ja til udfordringen om at blive leder, fortæller bestyrelsesleder Lone Belling.

Camilla Høg forklarer her om baggrunden for Kulturprinsens navneændring til Institut for Børnekultur:

”På grund af vores tilskud fra Kulturministeriets Udlodningsmidler har vi siden august 2023 været i gang med en intensiv strategiudviklingsproces for at sikre bedst muligt output af vores lokale og nationale aktiviteter. I den forbindelse har vi valgt at ændre navn til Institut for Børnekultur, da vi synes, det fortæller mere om vores arbejde og vores ambition om at være en synligt national drivkraft indenfor den børnekulturelle indsats”.

Institut for Børnekultur skal i fremtiden – i endnu højere grad – sikre at børnekulturen bliver prioriteret på alle niveauer fra den lokale institution til den nationale politiske dagsorden. Det skal gøres ved at:

  • Understøtte, udvikle og kvalificere den daginstitutioner og skolers børnekulturelle praksis
  • Styrke de sektorielle synergier mellem kunst-, kultur- og børneområderne
  • Samarbejde med forskning og uddannelse
  • Være vidensressource for børnekultur

Det Børnekulturelle Arbejdsrum

Som en direkte udløber af den nye strategi lancerer Institut for Børnekultur i oktober 2024 Det Børnekulturelle Arbejdsrum. Det bliver en årlig begivenhed, hvor beslutningstagere på alle niveauer og fra hele landet inviteres til at arbejde med handling og konkrete løsningsforslag.

”Danmark har en lang og stolt tradition for børnekultur, men vi er i gang med at skylle den ud med badevandet. Børn i dag – især de allermindste – svigtes, når det kommer til deres ret til at udforske og opleve kunst og kultur. Vi har reduceret det til flygtige og tilfældige øjeblikke. Vi når kun en brøkdel af alle børn og som oftest slet ikke dem, der for alvor har brug for det. Hvis vi ikke handler hurtigt, risikerer vi at miste en hel generation til kulturel forarmelse.

Men nu er det tid til handling! Vi indkalder derfor en bred vifte af aktører til Det Børnekulturelle Arbejdsrum, hvor vi vil arbejde på tværs af fagområder, funktioner og geografiske skel. Det bliver ikke bare et møde med gode intentioner og tom snak – det bliver et møde, hvor vi er parate til at tage arbejdshandskerne på og omsætte vores ord til konkret handling. Sammen med Kulturens Analyseinstitut er vi i gang med en undersøgelse af børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Denne vigtige undersøgelse vil vi præsentere på Det Børnekulturelle Arbejdsrum, så vi kan skabe et stærkt fundament for vores fremtidige initiativer”, forklarer Camille Høg.

Omdrejningspunktet for Det Børnekulturelle Arbejdsrum i år er kunst og kultur i dagtilbud. I 2025 kommer det til at handle om skolerne og i 2026 om fritidspædagogik.

Fakta om Institut for Børnekultur

Fra efteråret 2024 ændrer Kulturprinsen navn til Institut for Børnekultur. Instituttet er en selvejende institution med 8 ansatte og en bestyrelse der for nærværende består af:

Lone Belling, indehaver, Liv og lederskab
Katrine Fusager Rohde, Medlem af Viborg Byråd
Marianne Gaardsdal, Medlem af Viborg Byråd
Andreas Rasch-Christensen, Forskningsleder, VIA University College
Christian Have, indehaver HAVE Kommunikation
Maria Bach Boserup, medarbejderrepræsentant

En ny visuel identitet og et nyt website for Institut for Børnekultur er under udarbejdelse og vil blive præsenteret senere.

Fakta om Camilla Pia Bonde Høg

Camilla Høg er 44 år og oprindeligt fra Vordingborg.
Hun er uddannet Cand.mag. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet og har i flere år arbejdet i kulturbranchen – blandet andet som arrangementschef i Katuaq – Grønlands nationale kulturhus.
Camilla Høg har siden 2021 arbejdet for Kulturprinsen i Viborg. Hun startede som projektleder, og er altså nu nyudnævnt leder.
Camilla træffes på choe@kulturprinsen.dk eller telefon 26 89 14 15