Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte mandag d. 19. september Børnehaven Emilie i Hjørring.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen fik fingrene i kunsten, da hun besøgte Børnehaven Emilie i Hjørring og sammen med børn, pædagoger og en kunstner legede med kunsten.

Det var sandsynligvis en lidt anderledes arbejdsdag for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, da hun mandag d. 19. september besøgte Børnehaven Emilie i Hjørring Kommune. Her legede hun med sæbeskum og farver sammen med børn, pædagoger og kunstneren Lina Franke, der gennem flere måneder været en fast gæst i børnehaven og sammen med børn og pædagoger har leget med kunsten som en del af projektet LegeKunst.

Besøget har ikke bare givet kulturministeren et farverigt og fantasifuldt afbræk i et presset program, men også givet en konkret oplevelse af, hvad der sker, når en kunstner i samarbejde med pædagoger og børn undersøger, hvordan kunst, kultur og en nysgerrig tilgang kan fremme leg og dannelse i dagtilbud.

”Alle børn skal møde kunst og kultur. Jeg ser mange projekter, der kommer med færdige koncepter, som er bestemt oppefra. Vi skal stole på den pædagogiske grundfaglighed. Det er første gang, at jeg oplever, at samarbejdet med pædagoguddannelserne står så centralt i et projekt, og det har manglet. Det er også godt at høre, at det ikke behøver være universiteterne, der skal være med, når der skal laves forskning,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

LegeKunst er pt. Danmarks største børnekulturprojekt i udbredelse med deltagelse af 23 kommuner i hele landet og dermed berører i alt 20.000 børn, 2.000 pædagoger, 8.000 pædagogstuderende, ca. 100 kunstnere og kulturinstitutionsformidlere og har tilknyttet syv forskningsprojekter. Blandt andet deltager alle kommuner i Region Nordjylland i LegeKunst.

Fra venstre: Camilla Høg, projektleder i LegeKunst, Ane Halsboe-Jørgensen, kulturminister (S) og Ulla Voss Gjesing, centerchef ved Kulturprinsen i Viborg.

Centerchef: Kunst og kultur i dagtilbud skal være en del af den kommunale strategi

For både Børnehaven Emilie og projektet LegeKunst har det været vigtigt at vise kulturministeren helt konkret, hvad det gør ved både børn, pædagoger og kunstnere, når de mødes i kunstneriske aktiviteter og fællesskaber. Her fortæller Ulla Voss Gjesing, som er centerchef ved Kulturprinsen, der står bag LegeKunst

”Det er tydeligt at se, at kulturministerens hjerte banker for både kunsten og kulturen og for det pædagogiske, og det var dejligt at opleve hendes interesse, engagement og glæde ved at lege med børnene. Jeg håber og tror, at hun gik derfra med en oplevelse af, at LegeKunst kan give sansemættede oplevelser og præstationsfrie rum, der fremmer leg og dannelse, ikke kun hos børnene, men hos alle dem, der kommer i kontakt med kunst og kultur. Kulturministeren har med egne øjne også set, at LegeKunst kan skabe flow mellem praksis, uddannelse, forskning og kommuner.”

Netop hvordan kunst og kultur i højere grad forankres i hverdagen, ikke blot i det enkelte dagtilbud, men også som en del af en strategi både i kommunerne og på pædagoguddannelserne, er noget af det centrale i LegeKunst. Hvis kunst og kultur virkelig skal batte, er det ifølge Ulla Voss Gjesing nødvendigt med et nyt paradigme, hvor kunst og kultur ikke bare er underholdning, men en praktisk faglighed, og hvor kunst og kultur atter bliver en del af en både kommunal og national strategi med forankring, spredning og struktur. Derfor er pædagoguddannelserne i hver region også med i styregruppen for at sikre et tæt samarbejde.

Fra venstre: Ane Halsboe-Jørgensen, kulturminister (S), Kamini Nielsen, leder af Børnehaven Emilie og Gitte Adamsen, tovholder i LegeKunst i Hjørring Kommune.

LegeKunst skaber nye relationer og nye kompetencer

I Børnehaven Emilie har det været lidt af en øjenåbner at være med i LegeKunst. Ikke blot fordi kunst og kultur er blevet en større og mere naturlig del af hverdagen i institutionen, men også fordi projektets procesorienterede og tværfaglige tilgang giver pædagogerne mulighed for at blive opkvalificeret i samarbejdet med kunstneren, fortæller Kamini Nielsen, der er leder af Børnehaven Emilie.

”Det nye her er, at det er startet nedefra med et ønske om at deltage fra pædagogernes og børnehaveledelsens side. Jeg ser, at pædagogerne bliver inspirerede til, hvordan de kan starte processer. Der opstår nye muligheder for børnene for at se hinanden i et nyt perspektiv og udvikle nye relationer. Pædagogerne bliver også klogere på børnene, fordi de ser dem i et nyt perspektiv. Ja, vi lærer allesammen sammen med børnene.”

For Lina Franke Hedegaard, der er skuespiller og kunst- og kulturformidler, har dét at være tilknyttet som kunstner i Børnehaven Emilie gennem flere måneder været en stor såvel personlig som faglig fornøjelse. Hun har været med på ’færdige koncepter’ som kunstner og ser er en tydelig forskel med LegeKunst, frem for blot at komme og levere en oplevelse for børnene. Hun ser mere LegeKunst som en metode end et koncept. Her handler det om samarbejdet, og det gør det meget mere frit, er Lina Frankes erfaring.

”LegeKunst er særligt kendetegnet ved det ligeværdige samarbejde mellem alle parter og ved, at der er fokus på at være i processen og være i nuet. Det har styrket mig som kunstner at skulle indgå i det tværfaglige. Her skal man komme ind som kunstner med respekt for huset, for pædagogerne og for den dagligdag, der er. Samtidig er det fantastisk at opleve, hvordan LegeKunst er med til at gøre pædagogerne mere frie.”

Lina Franke Hedegaard, skuespiller, kunst- og kulturformidler og LegeKunstner i blandt andet Børnehaven Emilie i Hjørring.