Om Kulturprinsen

Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet.

Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag. Kulturprinsen vil gennem kunst og kultur styrke mod, fantasi, livsduelighed, bæredygtig dannelse, handlelyst og kulturel identitet hos børn og unge – for at inspirere og ruste børn og unge til at navigere i forhold til det 21. århundredes udfordringer og muligheder.

Kulturprinsen er lokalt forankret i Viborg og fungerer som et nationalt udviklingscenter med globalt udsyn – som det eneste af sin slags i Danmark.

Kulturprinsens primære samarbejdspartnere er dagtilbud og skoler, professionelle kulturformidlere, kunstnere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Få et overblik over Kulturprinsens netværk her. 

Hvordan arbejder Kulturprinsen?

FORUNDRING

Kulturprinsen arbejder med nysgerrighed, fordybelse og refleksion som veje til nye vaner og forandring.

Kulturprinsen arbejder med æstetiske læreprocesser og inddrager børn, unge og voksne i såvel proces som produkt.

FORMIDLING

Kulturprinsen opbygger netværk og fællesskaber mellem institutioner, forvaltninger, politikere, foreninger og erhvervsliv for at sikre den handlekraft, der opnås gennem engagement og samskabelse.

Kulturprinsen formidler projekter, processer, metoder, modeller og viden til udvalgte målgrupper.

FORANKRING

Kulturprinsen skaber tværprofessionelle samarbejder mellem kunstnere og kulturformidlere samt lærere og pædagoger og forankrer hos børn, unge og voksne en handlelyst, der udvikles gennem kunst, kultur, leg og eksperimenter.

Hvad kan Kulturprinsen gøre for dig?

  • Sparringspartner til mere kreativitet i dagligdagen med børn og unge i din skole eller institution
  • Sparringspartner indenfor kunst, kultur og bæredygtighed i børne- og ungdomsprojekter
  • Projekt- og idéudvikling
  • Kunstnerbank: formidling af kontakt til kunstnere og kulturformidlere
  • Generering, udvikling og formidling af ny viden på det børnekulturelle område
  • Forskningspublikationer og faglig inspiration kan ses og hentes gratis
  • Opbygning af netværk og samarbejdsrelationer med bæredygtigt afsæt indenfor kulturelle, kunstneriske og pædagogiske institutioner samt forskningsinstitutioner
  • Talerør for børne- og ungekultur

Netværk & Samarbejdspartnere

Kunstnerbank

Medarbejdere

Vedtægter & Retningslinjer

Bestyrelse

Kulturprinsen er en selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer. Centret modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune og staten.
Desuden bliver Kulturprinsens projekter finansieret med midler fra fonde, puljer og andre tilskudsordninger.