Kulturprinsens projekter

I mange år har Kulturprinsen stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af kunst- og kulturprojekter for børn og unge. På denne side kan du se et udvalg af de projekter, som Kulturprinsen er og har været involveret i.

NORDLYS

Håb for en mere bæredygtig fremtid for børn og unge i hele Region Midtjylland.

Læs mere her

LEGEKUNST

Kunst og kultur i de yngstes hverdag. Et landsdækkende projekt for de 0 – 6 årige.

Læs mere her

SANGE TIL VERDEN

En sanseliggørelse af FN’s 17 Verdensmål i børnehøjde gennem musik og kreative værksteder.

Læs mere her

ART EQUAL

Kunst og kultur fra en tidlig alder kan styrke børn i særligt udsatte positioner.

Læs mere her

 FNUK I VINDEN

 Projektet kombinerer filosofi, naturvidenskab og udøvende kunst for børn i 3-10 års alderen.

Læs mere her

 SNAPSTING FOR BØRN

 Børnekulturfestivalen i juni måned er blevet en fast tradition, der samler børn fra hele Viborg Kommune.

Læs mere her

 FROM TRASH TO TREASURE

Et internationalt samarbejdsprojekt, der sætter kreativ fokus på ressourcer og genbrug.

Læs mere her

 EUROPÆISKE KULTURBØRN

 Nye kulturelle veje, nye møder og åbninger for børn på tværs af Danmark, Norden og Europa.

 KULTURCREW

Skoleelever står for planlægning og afvikling af musik- og kulturarrangementer på deres skole.

 MUSIK TIL BØRN OG UNGE

Formidling af musik til børn og unge i Viborg Kommunes dagtilbud og skoler.

 MAD MUSIK

En kreativ kobling af  mad, musik og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 CAS – BØRN KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Børns sanser for bæredygtig udvikling skærpes igennem kunstneriske og æstetetiske processer.

 UNGE, KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Nye metoder for bæredygtig dannelse og FN’s 17 verdensmål i udskolingen igennem kunstneriske udtryksformer.

 DUCKLINGS

Hvad vil det sige at høre til? At have et hjem? Et projekt for skolebørn i forbindelse med Snapsting 2018.

 LUTHER ROSER OG EGE ØNSKER

Et udsmykningsprojekt for børn i alderen 3 – 13 år i formindelse med 500-året for reformationen.

 VIBORG VÅGNER

En praktisk og kreativ læringsproces, der tager udgangspunkt i Martin Luthers teser.

 KULT

Et landsdækkende samarbejde med UCSJ, UCN og UCL om at styrke daginstitutions-børns møde med kunst og kultur.

 SAINTS & TOWN GATES

Udvikling af en internordisk læringsskabelon samt inspirationsmateriale til billed- og kulturskolernes arbejde med 4-12 årige.

 KUNSTNERASSISTENTER – BØRN FORMIDLER TIL BØRN

Inddragelse, motivation og nye kunstneriske færdigheder for lærere og elever.

 GRUSGRAVPROJEKTET

Brobygning mellem daginstitutioner og skoler igennem kreative processer og det gode møde mellem børn, forældre, pædagoger, lærer og kunstnere.

 FLASH – UNGE FORTÆLLER

Unge arbejder med teater, animation og rap om at være ung i en moderne, multikulturel verden.

 VANDET

Et samarbejde med 4 kunstmuseer og 2 teatre i Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

 FRA HAV TIL HAV

Børn i hele Region Midtjylland skaber et fælles kunstværk.

 RINGE I VANDET

Projektet skaber sammenhæng mellem læringsmålstyret undervisning og kunst- og kulturaktiviteter.

 ART-ARK

Et arkitektureksperimentarium for skolebørn i Viborg Kommune.

 NÅR MOSTER ELLYS PARAPLY TÆNKER HØJT

Et samarbejde med Mønsted Kalkgruber og skolefritidsordninger i Viborg Kommune.

 ROOTS AND WINGS

 Et teaterprojekt i samarbejde med engelske Scarabeus Aerial Theatre, der bygger teamgejst og selvtillid.

 DEN LEVENDE FORTÆLLINGS RUM

Udvikling af magiske rum baseret på børns egne fortællinger. Et samarbejde med institutioner i Viborg og Aarhus.

 MIN DAG i 2031

Fremtiden og de muligheder den rummer, sat i spil og samspil mellem børn, lærere og kunstnere.

 BREAK N’ TALES

Kunstneriske udtryk i krydsfeltet mellem folkekultur og modernitet med danske skoleelever samt børn og unge fra Burkina Faso.

 TEx

Det Tværfaglige Eksperimentarium ønsker at gøre børn og unge til synlige aktører i kulturinstitutionerne, styrke kvaliteten af de eksisterende kulturtilbud og skabe tværfaglig dialog.

 SANS FOR MIN SKOLE

Et æstetisk arkitekturprojekt med aktiv inddragelse af børn i udformningen af deres eget læringsmiljø.

 MUSIK MALLE

Et udviklingsprojekt med fokus på musikaktiviteter og fælles musikalsk opkvalificering af personalet i daginstitutioner.

 SmåK

Udvikling af en velafprøvet og etableret samarbejdsmodel for ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og kunstnere.

 MANGFOLDIGE HVERDAGSFORESTILLINGER

Kunst og kreativitet som metode til at styrke trivsel hos nye børn og forældre – uafhængigt af sociale baggrunde og etnicitet.

 TRÆDESTEN

Giver børn og unge mulighed for at udfolde deres kreativitet som skabende og udøvende aktører i store kulturprojekter.

 TUSINDBEN

Et projekt for dagtilbud i hele Viborg Kommune med fokus på krop, natur og kultur.

 COCREATING CULTURE

Aktivering og motivation af kulturelt interesserede unge som medskabende unge-ambassadører omkring kulturinstitutioner i Viborg Kommune.

 NY NORDISK STJERNEHIMMEL

Et samarbejde med skoler i Danmark, Sverige og Island, som gennem kreative processer ønsker at skabe større interesse hos skolebørn for såvel naturvidenskab som nordisk kulturhistorie.

 HJERTESPEJL

Det tværkulturelle projekt er første sten i den største børnekulturelle satsning i Region Midt frem mod kulturhovedstaden Aarhus 2017.

 VANDFALDBALLADER

Vandfaldballader viderefører samarbejdet fra Hjertespejl, nu i kombination med musik- og kulturskoler i tæt samarbejde med lokale idræts- og svømmeklubber.

 BILLEDER AF VAND

Et dansk musikskole-symfoniorkester, et kor og en gruppe dansere og musikere fra Burkina Faso bryder geografiske og musikalse grænser.