ER DET MON LIGEGYLDIGT HVAD VI GØR ELLER HVORDAN VI GØR DET?
Vi stiller spørgsmålet til dig, som er børnekulturkonsulent, skoleleder, kulturinstitutionsformidler, dagtilbudsleder, pædagog, lærer eller kunster: dig, der møder og skaber oplevelser for og med børn og unge i dit arbejde med kunst og kultur.

Kulturministeren sat fokus på børne- og ungekulturen gennem de nye regionale kulturaftaler – men hvilket fundament står vi på? Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvilken betydning har det, hvad vi gør eller hvordan vi gør det? Hvad er kvalitet i børn- og ungekulturens verden?

Du kan blive inspireret til at tænke over disse spørgsmål, komme med nogle af dine egne svar og blive klogere af at lytte til andre, hvis du deltager i BUM ONLINE SEMINAR MANDAG D. 22. MARTS KL. 14 – 16.30 med oplæg ved Beth Juncker og Merete Cornét Sørensen samt paneldebat med dine input.

I direkte forlængelse af seminaret kl. 16-16.30 afholder foreningen BUM sin årlige generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til mobp@kulturprinsen.dk senest den 19. marts.

Læs mere her