Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet folketingsvalg. Kulturprinsen vil derfor gerne slå et slag for, at børn og unges trivsel forhåbentlig bliver en del af samtalen i den kommende valgkamp – og særligt børn og unges egne perspektiver og stemmer. For hvornår begynder vi at lytte til dem, det handler om, nemlig børn og unge?

V. Ulla Voss Gjesing, Centerchef v. Kulturprinsen

Det er samtidig vores håb, at kunsten og kulturen får den fylde, som området fortjener, for det fremstår efterhånden med al tydelighed, at det hverken er tests eller præstationspres, men derimod blandt andet kreativitet, leg og fællesskaber, der er med til at øge børn og unges trivsel i dagtilbud og skole.

Der er et stort ønske i samfundet om at stimulere børn og unge til at være kritiske, selvstændige og demokratiske. Vi spørger dem også i undersøgelser om, hvordan de trives, og hvad der skal til for, at de kommer til at trives mere.

Svar har børn og unge mange masser af. Ét af svarene er, at de efterspørger muligheden for at blive inddraget i den verden og de vilkår, de er en del af. Det viser blandt andet undersøgelsen ’Det gode børneliv ifølge børnene’ (2021), som LEGO Fonden og Tænketanken Mandag Morgen står bag.

Vi skal derfor turde have samtaler om, hvordan vi angriber udfordringerne blandt børn og unge på nye måder, ikke med gamle løsninger, der længe har vist sig ikke at have den ønskede effekt. For eksempel viser en analyse fra Ungetrivselsrådet (juni 2022), at over halvdelen af de unge det sidste halve år har følt sig stressede hele tiden eller det meste af tiden, og at tre ud af fire unge kun føler sig gode nok, når de har succes på alle områder i livet.

Det er også vigtigt at få ind i valgkampen og den generelle debat, at mistrivsel ikke er noget, der først dukker op i 6. klasse eller gymnasiet. Det starter allerede i dagtilbud, hvor både børn og deres pædagoger ofte er pressede i hverdagen med manglende ro, nærvær og tid til det enkelte barn grundet manglende hænder.

Det handler ikke bare om at sende flere penge, men blandt andet om at skabe præstationsfrie rum, hvor børn og unge kan eksperimentere, bruge deres kreativitet, lege, udtrykke deres stemme og være sig selv. Det handler også om at skabe gode 360 graders indsatser omkring barnet i dagtilbud, skole og fritid. Her kan kunst og kultur som en del af deres hverdag og tværfaglige samarbejder mellem kunstnere og pædagoger eller lærere udgøre en væsentlig faktor i løsningen på en historisk mistrivsel.

Hvis vi ikke har børn og unge, der trives, har vi heller ingen fremtid. Lad dette blive én af de af vigtigste sager i den valgkamp, vi står overfor.