Indlæser Begivenheder

GENTÆNK BØRNEKULTUR I NORDEN – med blikket mod den kunstneriske kvalitet

Målet er at formidle viden og erfaringer med nordiske perspektiver, at skabe rum for
dialog og diskussion i brudfladerne mellem det fælles og det, der adskiller på tværs af
Norden og på tværs af fagligheder. Ønsket er at styrke partnerskaber og håbet er at
konferencen giver mulighed for opstart på et nyt nordisk tværgående børnekulturnetværk.

Konferencen henvender sig bredt til embedsfolk, politikere, forskere og
praktikere, der beskæftiger sig med børn, kunst og kultur.


Fra programmet

  • Præsentation og udfordringer i nationale børnekulturelle indsatser fra alle de nordiske lande
  • Forskerblik på gentænkning af Nordisk Børnekultur
  • Keynote oplæg v/ professor Steen Hildebrandt, www.steenhildebrandt.dk
  • Valgmoduler med 2 kunstner-workshops og 8 best practice workshops fra alle de nordiske lande
  • Networking

Se også flyer her


Arrangør
BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland.

Kontakt
Kirsten Langer:
kirsten@kulturprinsen.dk

 

* BUM koordinerer og faciliterer tiltag, der understøtter de fagprofessionelle, der arbejder med kunst og kultur,
hvor børn og unge færdes. BUM arbejder med børn og unges dannelse – den langsigtede kultur, samt
kontinuerligt at styrke og videreudvikle samarbejder på tværs. Det er visionen at udbrede netværk, således at den
gensidige videndeling og inspiration styrkes både nationalt og internationalt. Læs mere på Bumkultur.dk