KONFERENCE DEN 5. NOVEMBER KL 9.45-15.30 PÅ UC SYD I KOLDING

 

Oplevelser og udtryk i nu’et. En opkvalificering af kunst- og kulturformidling i skolen.

Kom til afslutningskonference for det landsdækkende projekt om kunst- og kulturformidling i skolen. Hør om resultater, perspektiver, paradokser, dilemmaer og anbefalinger til kunst i skolen.

 

Målgruppe

Konferencen er målrettet PLC´ere, skoleledere, kulturaktører og andre interesserede.

 

Program

Download program her

 

9.45-10.00 Velkomst.

 

10.00-10.20

Kort rammefortælling om det landsdækkende projekt: Oplevelser og udtryk i nu´et.

Birgitte Boelt, UC SYD.

 

10.20-11.00

To perspektiver på kunstens vigtighed

Louise Ejegod–Hansen, forskningsleder, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet

I oplægget præsenterer Louise to forskellige syn på, hvorfor børns møde med kunsten er vigtig: Et voksenperspektiv og et børneperspektiv. Mens voksenperspektivet ofte også er et fugleperspektiv, der handler om kunstens betydning for samfundet, om dannelse og socialisering af børnene, så er børnenes perspektiv mere her og nu og situeret i et børnelivet.

 

11.00- 11.10 Pause.

 

11.10- 11.45

Forskningsresultater og anbefalinger fra UC SYD

Lene Illum Skov, Lektor UC SYD.

I tilknytning til projektet er der gennemført følgeforskning, der har sat fokus på PLC-medarbejdernes organisering og tilrettelæggelse af kunst og kulturformidling. Lene fremlægger undersøgelsens resultater og giver anbefalinger til det videre arbejde.

 

11.45-13.15

Frokost og poster sessions fra skoler tilknyttet projektet

 

13.15-13.45

Kender du det? Dilemmaer i kunst- og kulturformidling i skolen.

Pernille Welent Sørensen, Ph.d. -studerende på Roskilde Universitet, Performance Design, ansat på Teatercentrum.

 

13.45-14.00 Kaffepause.

 

14.00-14.30

Paneldebat

PLC F, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Skoleleder Ole Priess og Levende Musik i skolen v. Direktør Ebbe Højrup.

Her kan du høre om paradokser, udfordringer og muligheder, som opstår, når der f.eks. skal skabes plads til en kunst- og kulturvejleder, udvikles strategier for kunst og kultur eller forankres kunstneriske projekter i skolen.

 

14.30-15.15

Kultur i skolen set i relation til et nyt fokus på dannelsesbegrebet.

Hvad kan kunst- og kulturformidling bidrage til i den sammenhæng v. Christian Have, kommunikationsekspert og indehaver af Have Kommunikation. Christian Have er kendt som kulturens forkæmper. Kampen kæmper han som debattør, foredragsholder, moderator og forfatter.

 

15.15-15.30 Opsamling på dagen.

 

Praktisk information, pris og tilmelding

Konferencen holdes den 5. november kl. 9.45-15.30 på UC SYD, Dyrehavevej 116, 6600 Kolding i lokale S 11.

Pris: 475,- kr. pr. person.

Tilmelding senest den 9. oktober til Mai Borup Uhre på mbch@ucsyd.dk. Oplys skolens/institutionens navn, og hvem fakturaen skal sendes til.