Hvordan kan kunst og kultur i de yngste børns hverdag danne grundlag for et fordomsfrit og inkluderende læringsmiljø? Det skal et nyt projekt på tværs af Norden undersøge over de næste to år.

 

Kulturprinsen i Viborg har netop modtaget to millioner kroner til et to-årigt strategisk partnerskabsprojekt under EU’s Erasmus+-program. Udgangspunktet for projektet er at få sat kunst og kultur på dagsordenen inden for dagtilbudsområdet og indskolingen i folkeskolen (børn i alderen 0-8 år). Men med det ekstra ’benspænd’, at der skal fokuseres på børn med særlige behov.

”Børn har en helt naturlig og umiddelbar evne til at udforske alt omkring dem, og det er den evne, der skal udfoldes og styrkes i deres møde med kunst og kultur og i forståelsen af deres egen tilstedeværelse og samspil med andre. Projektet vil demonstrere, hvordan fokus på kunst og kultur i hverdagen kan medvirke til at skabe rum for børns udvikling af grundlæggende sociale, kognitive, emotionelle og fysiske kompetencer,” fortæller Ulla Voss Gjesing, Centerleder ved Kulturprinsen i Viborg.

Art EQUAL skal afvikles i samarbejde med fem partnere fra Sverige, Norge, Island og Letland. Projektet bygger videre på Kulturprinsens erfaringer fra projektet Europæiske Kulturbørn, der afsluttes i efteråret 2017 og er støttet af Aarhus 2017 og Region Midt. Projektet er derfor et eksempel på, hvordan Aarhus 2017 er med til at skabe fremadrettet udvikling

Behov for at videreudvikle metoder sammen med det pædagogiske personale

Projektet er baseret på et fælles behov for at videreudvikle konkrete metoder til, hvordan det pædagogiske personale i dagpleje, daginstitution og indskoling kan samarbejde med professionelle kunstnere og kulturformidlere.

”Ved at fremme samspillet mellem pædagoger, lærere og kunstudøvere er intentionen at udvikle og implementere praksisanvendelige metoder, der kan sikre inklusion af udsatte børn i læringssammenhænge – metoder, der kan udbredes til andre inden for det børnepædagogiske felt på lokalt, nationalt og internationalt plan,” uddyber Ulla Voss Gjesing.

Projektet skal udvikle produkter, der blandt andet består af en online læringsplatform med metoder og værktøjer til kunstudøvere, pædagoger og lærere, en publikation med gode eksempler fra praksis og et curriculum til et efteruddannelseskursus i samarbejde med VIA University College. Herudover vil projektets partnere udvikle rammerne for en implementeringsstrategi, der skal fremme dialog og samarbejde mellem lokale aktører fra kommune, institutioner, skoler og det kulturfaglige felt.

Som et led i produktudviklingen vil der foregå en lang række aktiviteter såsom kortlægning af eksisterende metoder på nordisk plan, praktiske workshops og læringsforløb, udvekslingsbesøg, seminarer og en afsluttende international konference.

Art EQUAL er udviklet af Kulturprinsen og støttes af Aarhus 2017 og Region Midt.

Kontaktinformation:

Du kan læse mere om Art EQUAL på www.kulturprinsen.dk. Mere information om Art EQUAL fås ved henvendelse til Maria Bach Boserup, projektleder ved Kulturprinsen, på bos@kulturprinsen.dk eller telefon 27 60 14 15.