Den 10. november udkommer bogen Legekunst, der kortlægger, hvordan kunst og kultur kan styrke dagtilbuddene ved at fremme børns leg og dannelse – og samtidig gøre hverdagen både nemmere og sjovere for pædagogerne. Resultaterne i bogen bygger på forskning fra dagtilbud i 23 kommuner landet over, hvor op mod 20.000 børn fra 0-6 årsalderen de seneste tre år har arbejdet med LegeKunst. 

I bogen Legekunst kan man få masser af konkrete bud på, hvordan leg og kunst konkret kan åbne verden og fællesskaber for børn. Bogen, som udkommer den 10. november, undersøger, hvad der sker, når man inviterer kunst og kultur indenfor i dagtilbud.

”Der sker noget helt særligt med børnene og deres leg og dannelse, når de møder kunst og kultur,” fortæller Lars Geer Hammershøj, der er lektor ved DPU såvel som den nye bogs redaktør og medforfatter. Ifølge bogen understøtter inddragelsen af kunsten blandt andet, at børnene:

  • Får mulighed for at afprøve nye roller og identiteter
  • Opløser de eksisterende sociale hierarkier
  • Begynder at lege nye lege
  • Danner nye venskaber

For pædagogerne understøtter inddragelsen af kunsten, at de selv bliver mere legende, slipper lidt af kontrollen og i højere grad er i nuet – på børnenes præmisser. Efter kunsten og legen er blevet en helt naturlig del af deres hverdag, fortæller flere også, at det er blevet sjovere at være pædagog og nemmere at følge børnenes spor og initiativer.

Bogen Legekunst er baseret på og formidler viden fra en række forskningsprojekter, der har været gennemført i regi af projektet med samme navn. Lars Geer Hammershøj er projektets forskningskoordinator, og det begyndte i 2019 og vil fortsætte frem til næste år. Projektet omfatter en række forløb, hvor op mod 20.000 børn fra o-6 år møder kunst og kultur i dagtilbud i 23 kommuner landet over, og der er syv tilknyttede forskningsprojekter fordelt på seks uddannelsesinstitutioner.

Ulla Voss Gjesing er både centerchef ved Kulturprinsen i Viborg og projektets ejer. Hun har udviklet projektet i samarbejde med pædagoguddannelserne på fem professionshøjskoler – KP, Absalon, UCL, VIA og UCN – med DPU som koordinator af forskningen.

Legekunst formidler indsigter og viden fra denne forskning til pædagoger, medhjælpere, ledere, kunstnere, kulturformidlere og andre aktører inden for dagtilbudsområdet. Med denne bog er forhåbningen, at begrebet ’legekunst’ udvides og bliver et generelt begreb for arbejdet med at fremme leg og dannelse hos børn.

Legekunst: Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

Af Lars Geer Hammershøj (red.)

Udkommer d. 10. november på forlaget Samfundslitteratur

250 sider | 300 kr. (vejl.)

Køb bogen her

Kontakt:

Camilla Høg, Projektleder i LegeKunst: choe@kulturprinsen.dk – Tel.: +45 26 89 14 15

Læs mere om projektet LegeKunst på www.legekunst.nu.