Kulturprinsens samarbejdspartnere i Region Midtjylland

 REGION MIDTJYLLAND
Kultur og udvikling

 BUM
Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND

 VIA UC
Medlem af studie-
rådet for pædagog-
uddannelsen