Bestyrelse

Bestyrelsesleder:
Lone Belling
Liv og Lederskab

Vicebestyrelsesleder:
Katrine Fusager Rohde
Medlem af Viborg Byråd

Bestyrelsesmedlem:
Marianne Gaardsdal
Medlem af Viborg Byråd

Bestyrelsesmedlem:
Andreas Rasch-Christensen
Forskningsleder, VIA University College

Bestyrelsesmedlem:
Birgitte Krogh-Poulsen
Socialudviklings-konsulent

Bestyrelsesmedlem:
Camilla Høg
Medarbejderrepræsentant, Kulturprinsen

Tilforordnede

Steen Lindgaard

Kulturchef, Viborg Kommune

Ulla Voss Gjesing

Centerchef, Kulturprinsen