PROJEKTETS PARTNERE

Danmark:
Kulturprinsen (Projektleder)
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Grækenland: 
Yellow Brick

Holland:
Villa Zebra

Tjekkiet: 
PLATO Ostrava

Tyskland:
Sideviews

KONTAKT
Projektleder
Maria Bach-Boserup
Tlf. (+45) 27 60 14 15
bos@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE

januar 2023 – oktober 2024

HJEMMESIDE

under udvikling

HVEM STØTTER SHAPING PATTERNS?
Shaping Patterns er et EU-støttet strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+-programmets skolespor

Shaping Patterns

Vi lever i en omskiftelig verden med globale udfordringer som klimakrise, ufred og stigende ulighed. Det kan skabe bekymring blandt børn og unge, men også en mulighed for at blive involveret i indsatsen mod en mere bæredygtig fremtid for alle.

Hvordan understøtter vi børn og unges refleksionsverden, forestillinger og kreativitet?

Hvordan skaber vi rum for engagement, udtryksfrihed og handling, og hvordan styrker vi troen på, at det nytter noget at vende sig ud mod verden og stå sammen på tværs af generationer og nationer?

Det er nogle af de spørgsmål, som har fået Kulturprinsen og fem andre kulturelle udviklingspartnere i Europa til at udforske kunstens potentiale for det pædagogiske og didaktiske arbejde med bæredygtighed – fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Målet med Shaping Patterns er:
• At styrke tværfaglig erfaringsudveksling og samarbejde mellem grundskolens praksis og professionelle aktører inden for kunst og kultur – og hermed skabe nye, alsidige og kreative metoder til skolens arbejde med bæredygtighed og kampen mod klimaforandringer.

• At aktivere børn og unges kritiske tænkning, forestillingsevne og handlemod gennem æstetiske processer og involverende kunstinterventioner, der skaber nye perspektiver på den verden, vi lever i.

App med kunstneriske eksperimenter
På baggrund af erfaringer og resultater fra lokale aktiviteter i de enkelte partnerlande, er projektets partnere i gang med at udvikle en app, der kan bruges af professionelle verden rundt i det pædagogiske og didaktiske arbejde med bæredygtighed og globale udfordringer. Appen indeholder forskellige eksempler på, hvordan man kan involvere børn og unge i kunstneriske eksperimenter og skabe nye veje til refleksiv, social og kropslig interaktion med verden.