Snapsting for Børn er en hel uge i juni fyldt med musik, aktiviteter og værksteder, som tager udgangspunkt i børns leg, spil og indbyrdes læring.

I 2014 stod Kulturprinsen i spidsen for at opfinde og udvikle en ny slags børnekulturfestival. Siden da er Snapsting for Børn blevet en fast tradition for mange skoler, dagtilbud og familier som Viborgs børnekulturfestuge. Utallige kulturinstitutioner, foreninger, organisationer, kunstnere, frivillige og mange andre, hvis hjerte banker for børnekulturen, er hvert år med til at bakke op om satsningen fra Viborg Kommune om at sætte børnekulturen højt på dagsordenen.

Snapsting for Børn er skabt for at give alle børn mulighed for at møde kunst og kultur på en måde, hvor de selv skal være aktive deltagere. Oplevelserne på Snapsting sætter spor, fordi børnene selv har været medskabende og engagerede i processen.

Børns møde med kunst og kultur er et vigtigt råstof for børns leg, trivsel, dannelse og evne til at indgå i mangfoldige og nye fællesskaber.  Den brede børnekultur skaber desuden positive oplevelser, engagement, og interesse, som fremmer motivation, opmærksomhed og vedholdenhed – alt sammen delelementer, der gennem Snapsting for Børn er med til at fremme børns trivsel, dannelse og læring.

Årligt har ca. 10.000 børn fundet vej til Borgvold under Snapsting for Børn.

Kulturprinsen på Snapsting
I 2019 havde Kulturprinsen flere projekter på Borgvold. Man kunne blandt andet være en del af projektet Sange til Verden og deltage i workshops med dans, musik og animation med udgangspunkt i sangene fra Sange til Verden, et regionalt projekt med fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om Sange til Verden  her.

Derudover var vi også klar med FNUK i Vinden, hvor børnene kunne lave vindtegnemaskiner, vindinstallationer og vindmusikinstrumenter. FNUK i Vinden er et projekt, der kombinerer Filosofi, Naturvidenskab og Udøvende Kunst.

Kulturprinsen tilbød desuden også musikworkshop med de mindste på Snubledagen.

I 2020 er Snapsting for børn, som vi kender den, desværre blevet aflyst på grund af Corona-situationen. Vi glæder os til et gensyn i 2021!