Mandag d. 19. september besøger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Børnehaven Emilie i Hjørring, hvor hun sammen med børn, pædagoger og kunstnere skal lege med kunsten.

Det bliver sandsynligvis en lidt anderledes arbejdsdag, der venter Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, når hun mandag d. 19. september er med på gulvet i børnehaven Emilie i Hjørring. Her skal hun nemlig lege med sæbeskum og farver sammen med børn, pædagoger og kunstneren Lina Franke, der gennem flere måneder har været en fast gæst i børnehaven som en del af projektet LegeKunst.

Kulturministeren vil på besøget i Børnehaven Emilie opleve, hvad der sker, når en kunstner i samarbejde med pædagoger og børn undersøger, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse i dagtilbud.

”Vi er overbeviste om, at Kulturministeren med et enkelt besøg vil opleve, hvad det gør ved børn, når de får lov til at udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Vi håber derfor, at Kulturministeren ved at være en del af den kreative stund sammen med børnene, pædagogerne og kunstneren vil opleve, at kunst og kultur gør en stor forskel i børns hverdag og kan være med til at løse en række af de udfordringer, som vi ser hos vores yngste med ensomhed, for lidt leg, sproglige og motoriske udfordringer, fejlslagen inklusion og fravær af fællesskab,” siger Ulla Voss Gjesing, der er centerchef ved Kulturprinsen, der står bag LegeKunst.

LegeKunst er pt. Danmarks største børnekulturprojekt med deltagelse af kommuner i hele landet og berører 20.000 børn, 2.000 pædagoger, 8.000 pædagogstuderende og ca. 100 kunstnere og kulturformidlere.

 

Kunst og kultur kan være med til at bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge

Der er i de seneste år kommet større fokus på vigtigheden af, at leg og kreativitet får en større plads i børns hverdag. Leg og kreativitet er blandt andet skrevet ind i formålet i dagtilbudsloven, og både i folkeskoleloven og den netop vedtagne nye læreruddannelse er der større fokus på de praktisk-musiske fag. Senest har Dansk Industri fremlagt et forslag med syv tiltag, som skal fremme dansk kulturliv lokalt og nationalt og særligt de yngste borgere, for eksempel en Skolernes Kulturdag og en særlig pulje målrettet folkeskolen, SFO, fritids- og klubtilbud, så børn fra tidlig alder kan opleve kultur som et fast element i deres hverdag.

Der er brug for at satse endnu mere på nationalt plan, hvis alle børn i Danmark skal sikres at møde kunst og kultur i deres hverdag, er Kulturprinsens vurdering.

”Hvis kunst og kultur virkelig skal batte, er det nødvendigt med et nyt paradigme, hvor kunst og kultur ikke bare er underholdning, men en praktisk faglighed. Derfor er det nødvendigt at forholde sig til, hvordan vi får det op på nationalt plan. LegeKunst er et konkret eksempel på, hvordan man kan understøtte det gode, der opstår i et tidsbegrænset projekt, så de erfaringer og viden, der er skabt i løbet af projektets levetid, ikke går tabt, men bliver en del af en både kommunal og national strategi med forankring, spredning og struktur,” fortæller Camilla Høg, der er projektleder i LegeKunst.

Flere undersøgelser viser, at et stigende antal børn og unge oplever mistrivsel i form af ensomhed, stress, angst og depression. Her kan kunst og kreativitet ifølge Kulturprinsens erfaringer understøtte indsatsen for at stoppe denne udvikling ved at skabe præstationsfrie rum, inklusion af alle børn, nye vaner, trivsel, dannelse og motivation. Mange års erfaringer fra dagtilbud i hele landet og de syv tilknyttede forskningsprojekter viser, at forløb som eksempelvis LegeKunst styrker børns møde med kunst og kultur og dermed adgang til kulturoplevelser og til det at udtrykke sig gennem kunst og kreativitet.