Idékufferten

En idékuffert er en kuffert fyldt med spændende ting og sager, der skal være hjælpe kreativiteten på vej. Kufferterne skal få billedkunst og de kreative ideer til at blomster hos de 0 – 6-årige. Projektet hedder idékufferter, fordi Susanne Ahrenkiels erfaring er, at af én idé kommer ofte en anden idé. Aktiviteterne kan sagtens foregå over et par dage, hvor man, gerne sammen med børnene, indsamler materialer den ene dag og udfører aktiviteten næste dag.

 

Hvordan opstod kufferterne?

Hvordan kan vi gøre det lettere for dagplejere og dagtilbudspædagoger at arbejde med billedkunst i deres hverdag? Det satte ”Små Børn og Kunst”, som er en udviklingsgruppe under Kulturelt LæringsCenter Viborg, i efteråret 2016 sig for at give et bud på. Susanne Ahrenkiel, der er kunstner, og Lis Wuisman Jørgensen, som er leder af billedskolen i Viborg, har i samarbejde med KLC Viborg og Kulturprinsen udviklet 10 inspirationskufferter med billedkunstaktiviteter til børn i 0-6 års alderen – fem til børn fra 0-3 år og fem til børn fra 3-6 år.

Hver kuffert har sit eget tema med tre aktiviteter. Aktiviteterne udspringer af Tusindben-projektet i 2014 og kan laves af dagplejere og pædagoger i deres hverdag sammen med børnene. Helst med fokus på og plads til det enkelte barns kreativitet. Læs mere om Tusindbenet her og se inspirationshæfte.