På vegne af Region Midtjylland inviteres du og dine kulturkollegaer til at deltage i en workshop om revision af regionens kulturpolitik. I kan enten deltage:

 

Torsdag den 20. februar 2020 i Herning (sted oplyses senere!) fra kl. 9.00 til kl. 16.00

eller

Torsdag den 27. februar 2020 på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C (mødelokale Kedlen) fra kl. 9.00 til kl. 16.00

 

Tilmelding skal gives til Britta.Madsen@ru.rm.dk senest onsdag den 12. februar.

 

Region Midtjylland ønsker at revidere sin kulturpolitik for regionens indsats på kulturområdet, der skal gælde for perioden 2020 – 2024. Kulturpolitikken skal indeholde dels en strategi med overordnede strategiske indsatsområder for hele perioden, samt en handleplan for de kommende to år.

 

I forbindelse med udviklingen af strategi og handleplan ønsker Region Midtjylland at involvere kulturinstitutioner, kulturaktører, kulturpuljemodtagere, kulturnetværk, kommunernes kulturkonsulenter m.fl. til at give jeres bidrag og tanker til kulturpolitikken.

 

FORMÅLET MED WORKSHOPPEN ER, AT:

– Give jer mulighed for at komme med bidrag og forslag til Region Midtjyllands kommende kulturpolitik for 2020 – 2024, der består af både en overordnet strategisk fokusering og en mere konkret handleplan.

– Give jer mulighed for at præge den regionale kulturdagsorden for de kommende fire år og give jer indflydelse på prioriteringen af de forskellige strategiske indsatsområder.

– Give jer mulighed for at komme med forslag til konkrete handlinger og indsatser, der kan understøtte realiseringen af den regionale kulturindsats for de kommende år.

 

DET ØNSKEDE RESULTAT MED WORKSHOPPEN ER, AT:

– Region Midtjylland har fået kvalificeret den kommende kulturpolitik og er blevet klogere på hvad der optager jer og hvilken rolle I ønsker regionen bør spille på kulturområdet.

– Region Midtjylland har fået konkrete bidrag til både strategi og handleplan, der er med til at løfte den regionale kulturpolitik for 2020 – 2024.

– I er blevet klogere på hvad der optager Region Midtjylland og de andre kulturaktører i regionen og har haft mulighed for at netværke og møde hinanden på tværs.

 

Hvad sker der på workshoppen:

På workshoppen får I mulighed for bredt at kvalificere Region Midtjyllands udspil til kulturpolitikken for 2020 – 2024, samtidig med at I får tid til at fordybe jer i udvalgte strategiske temaer og komme med konkrete forslag til indsatsområder og handlinger. I vil henover dagen arbejde i skiftende grupper på tværs af deltagergruppen og vil blive guidet gennem workshoppen af proceskonsulent Mille Obel.

 

Uddybende program for workshoppen modtager I, når vi nærmer os selve dagen.