Med en bevilling i 2023 på 2 mio. kr. fra Kulturministeriet får Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg, nu mulighed for at udvide sit arbejde med at give børn i dagtilbud og skoler i hele landet lige adgang til inddragelse og deltagelse i kunst og kultur.

Kulturministeriet har i dag meldt ud, at et bredt flertal i Folketinget er enige om fordelingen af mere end 300 mio. kr. til kulturinitiativer i hele landet, og Kulturprinsen i Viborg er på listen over modtagere.

I dagens pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen bl.a.:
– Jeg er særligt glad for det vigtige og stærke fokus på børn og unges møde med kulturen. Med midler til bl.a. Huskunstnerordningen og til Kulturprinsens vigtige arbejde med at blive nationalt videnscenter for at sikre alle børn og unges ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag.

Dagens nyhed vækker selvfølgelig særlig stor glæde hos Kulturprinsens centerchef, Ulla Voss Gjesing, som siger:

– Kulturprinsen har de sidste 20 år samlet og videreformidlet viden og erfaring med børnekulturel praksis i krydsfeltet mellem kunstnere og kulturinstitutioner, børn, lærere og pædagoger i dagtilbud, SFO og skole. Der er tilknyttet forskning til mange af projekterne, og der er tradition for stærke samarbejder med bl.a. lærer- og pædagoguddannelserne. Det er hele denne børnekulturelle praksis, der nu styrkes, og vi glæder os til at omsætte pengene til konkrete projekter, der gør en forskel i børn og unges hverdag.