Børn i Region Midtjylland kan godt begynde at finde deres forestillinger og drømme om fremtidens bæredygtige barndomsbyer frem. For regionen har netop sendt 700.000 kroner afsted til Kulturprinsen og bakker derfor op om projektet FUTURAMA, der giver børn i Region Midtjylland mulighed for gennem eksperimenter, kunst og arkitektur at arbejde med, hvordan de forestiller sig og drømmer om, at deres fremtidsbyer og lokalsamfund kan se ud.

Bevillingen til Kulturprinsen fra Region Midtjylland er en del af kulturpuljen for regional udvikling. Udvalget for Regional Udvikling kan dermed bringe godt nyt til i alt 13 kulturprojekter i Midtjylland, som samlet set modtager 4,701 mio. kroner fra kulturpuljen til udvikling og oplevelser.

– Vi er både taknemlige og stolte over, at Region Midtjylland endnu en gang støtter op om børnekulturen. I FUTURAMA bygger vi videre på de erfaringer, som udspringer af de seneste års regionale projekter, SANGE TIL VERDEN (2019), NORDLYS (2020) og KUNST PÅ TVÆRS (2021), som alle har stillet skarpt på kunsten og kulturens potentiale i grundskolens arbejde med bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål, fortæller Ulla Voss Gjesing, Centerchef ved Kulturprinsen.

Fokus på børns nysgerrighed og eksperimenter

Omdrejningspunktet for FUTURAMA er at skabe kunstneriske, sanselig-æstetiske og arkitektoniske eksperimenter med tematisk afsæt i verdensmålet: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Formålet er at give børn mulighed for at udfordre vanen, se verden med nye øjne, reflektere over og forestille sig det, som endnu ikke er skabt. FUTURAMA vil som noget nyt rette sig mod børnene i skolernes SFO og klubtid.

– Det er vores opfattelse, at inddragelsen af eksterne kunstnere og kulturformidlere i et tværfagligt samarbejde med pædagoger i SFO’er og klubtilbud vil kunne bidrage med ny energi til skolefritidsområdet, ved at inspirere til nye tiltag og aktiviteter. Eksperimenterne bliver skabt sammen med børnene, som i fællesskab arbejder med, hvordan deres eksperimenter kan videreformidles og involvere andre end dem selv. På den måde handler projektet ikke alene om børnenes medskabende møde med kunst, men også om hvordan børnene kan bearbejde, formidle og iscenesætte deres egne undersøgelser, opdagelser og fortællinger til andre, fortæller Ulla Voss Gjesing.

Børnekultur og Verdensmål i fokus

Selvom projekterne arbejder med meget forskellige områder og indsatser, er det kendetegnende for de støttede projekter, at hovedparten har udvikling og fremtiden i fokus. Bæredygtighed, Verdensmål og børnekultur er nogle af de emner, der går igen i flere af de bevilligede projekter. Ligeledes har projekterne det tilfælles, at de arbejder med det brede samarbejde på tværs af interessenter, brancher og kommuner.

– Bæredygtighed og Verdensmål er topprioriteter i stort set alle brancher – også kulturbranchen. Det er essentielle parametre, når man arbejder med udvikling. Det er også en dagsorden, vi ser i mange tilfælde blandt de bevilligede projekter. I det hele taget omfavner de bevilligede projekter mange af vores kulturpolitiske indsatsområder, såsom børn og unge, trivsel og sundhed, og landdistrikter, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Henrik Qvist (Ø) i en pressemeddelelse.

FUTURAMA er et samarbejde mellem Kulturprinsen, BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland, Svalegangen/United Change, Det Store Ståhejgilde, Rumgehør og fem midtjyske kommuner, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs, Horsens, Holstebro og Viborg.