FOTO: Gorm Branderup, Skæg og Ballade/Europæisk Kulturregion.
BUM – Netværk for børn og unge og projektet “Nordlys – Børne- og ungekultur med verdensmål” er blandt modtagerne af kulturudviklingsmidlerne. Projektet bygger videre på “Sange til Verden” af BUM og Kulturprinsen, der skabte syv nye fællessange med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Sangene blev fremført af børnekor i selskab med Aarhus Jazz Orchestra til en række koncerter forskellige steder i regionen under Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG 1.-16. juni 2019.

PRESSEMEDDELELSE
29.11.2019

Region Midtjylland har netop bevilget i alt 4,18 mio. kroner til syv kulturprojekter. BUM og Kulturprinsen står bag projektet Nordlys, hvor børn og unge i hele regionen danser og synger sig til øget bevidsthed om FN’s Verdensmål.

Er jorden ved at drukne i plastik? Hvordan er det mon at vokse op uden et hjem? Og hvad kan ét enkelt barn gøre for at rette op på de klimaforandringer, som de hver dag hører om i medierne? Det er nogle af de spørgsmål, som midtjyske børn og unge i 2020 kan danse, synge og fabulere sig til en dybere forståelse for.

BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland og Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur har netop modtaget 835.000 kroner til projektet Nordlys fra de regionale kulturudviklingsmidler. I projektet, der kombinerer børne- og ungekultur med FN’s Verdensmål, skal børn og unge i 4.-10. klasse fortolke og bearbejde udvalgte Verdensmål gennem blandt andet musik, teater, video og naturoplevelser.

 

Kulturprojekt giver børn og unge håb og idéer til en mere bæredygtig fremtid

I BUM-netværket og Kulturprinsen er der stor glæde over tildelingen af midlerne, som dermed giver endnu flere børn mulighed for at arbejde med FN’s 17 Verdensmål i kreative og tværfaglige værksteder med bl.a. kunstnere, kulturformidlere og naturvejledere.

– Børn og unge bliver dagligt mødt med en masse information om klimaforandringer, overforbrug og bæredygtighed, som ofte kan være et svært og utilgængeligt stof. Med Nordlys sanseliggør vi FN’s Verdensmål og giver børn i hele regionen mulighed for at forholde sig til de globale udfordringer, vi står over for. Det sætter tanker i gang og giver håb og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for alle mennesker,” fortæller Ulla Voss Gjesing, formand i bestyrelsen for BUM og centerchef ved Kulturprinsen.

Gennem det nye, fælles børnekulturprojekt kan BUM og Kulturprinsen i 2020 bygge ovenpå og videreudvikle de succesfulde samarbejder, der allerede er skabt gennem Ønskelandet (2017) og Sange til Verden (2019). Nordlys styrker således mange eksisterende netværk og giver nye oplevelser af fællesskab på tværs af regionen.

 

Millioner til kultur, oplevelser og samarbejder på tværs af regionen

Regionsrådet har bevilget i alt 4,18 mio. kroner fra puljen af regionale kulturudviklingsmidler til syv projekter, der styrker kulturlivet og skaber nye oplevelser på tværs af hele regionen. Modtagerne er tre regionale kulturnetværk, nyskabende museumsformidling med lydbilleder, et visuelt talenttræf for unge, en international konference for kulturhuse og et eksperimenterende institut for madkunst. Projekterne er udvalgt, fordi de bidrager til kompetenceudvikling, nytænkning og samarbejde i det midtjyske kulturliv.

– Vi ser masser af nye eksempler på innovative kulturprojekter, der skaber samarbejder på tværs af både geografi og kunstarter i Midtjylland. Den udvikling vil vi som region være med til at løfte, og det bliver spændende at følge de syv projekter, der nu modtager støtte, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

 

FAKTA:

 

OM NORDLYS

 • Nordlys vil skabe nye fællesskaber og dele oplevelser, viden, indsigt og udtryk samt angive håb og nye handlemuligheder for elever i 4.–10. Klasse.
 • De 17 Verdensmål vil danne udgangspunkt for Nordlys Værksteder, hvor skoleklasser skal fortolke og bearbejde udvalgte mål gennem æstetiske processer. Skoleeleverne vil opleve nye fællesskaber gennem tværgeografiske møder mellem skoleklasser.
 • Som forberedelse til Nordlys Værkstederne udvikles der en række tværfaglige professionsmøder mellem professionelle kunstnere, naturvejledere og kulturformidlere, lærere, skole-pædagoger og evt. lærerstuderende. Kommunernes kultur-, natur- og skolekonsulenter deler erfaringer fra tidligere projekter og udveksler idéer til nye koncepter. I fællesskab skabes nye veje til forståelse og udbredelse af arbejdet med kunst, kultur, natur og Verdensmål.
 • Efterår 2020 afprøves forløb med skoleklasser og der afholdes en afsluttende BUM-konference.
 • Projektet nedsætter ansøgningsgrupper, der søger danske, nordiske og evt. EU-fonde til hovedprojektet i fase 3: 2021/2022.
 • Projektet bygger videre på “Sange til Verden” af BUM og Kulturprinsen, der skabte syv nye fællessange med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Sangene blev fremført af børnekor i selskab med Aarhus Jazz Orchestra til en række koncerter forskellige steder i regionen under Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG 1.-16. juni 2019.

 

OM BUM – NETVÆRK FOR BØRNE- OG UNGEKULTUR I REGION MIDTJYLLAND

 • BUM koordinerer og faciliterer kulturelle tiltag inden for målgruppen 0-18 år og de voksne, som arbejder med den professionelle kunst-/kulturformidling samt inden for de regionale fokusområder: skole- og ungeområdet, tværfaglige projekter, kompetence-/talentudvikling samt førskoleområdet
 • BUM understøtter børn og unges dannelse – den langsigtede kultur samt kontinuerligt at styrke og videreudvikle samarbejdet på tværs af Region Midtjylland.
 • Læs mere om BUM: https://bumkultur.dk/

 

OM KULTURPRINSEN

 • Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet.
 • Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag.
 • Læs mere om Kulturprinsen: https://kulturprinsen.dk/

 

OM PULJEN TIL REGIONALE KULTURUDVIKLINGSMIDER

 • Der har i 2019 været to ansøgningsrunder til de regionale kulturudviklingsmidler.
 • 13 projekter modtog støtte på i alt ca. 4,4 millioner kroner i første ansøgningsrunde i marts 2019.
 • Den samlede pulje til kulturudvikling er på 10,7 millioner kroner om året. Udover kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af Europæisk Kulturregion og den internationale indsats Genvej til Europa.
 • Læs mere om de regionale kulturudviklingsmidler på kultur.rm.dk<http://www.kultur.rm.dk>.
 • Læs mere om Europæisk Kulturregion på kulturregion.dk<http://www.kulturregion.dk>.
 • Find de samlede projektbeskrivelser og støttebeløb mv. som del af regionsrådet dagsordenspunkt: https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/#Udmøntningafkulturudviklingsmidler-efterår2019

 

KONTAKT

 • Formand for bestyrelsen i BUM og Centerchef ved Kulturprinsen, Ulla Voss Gjesing, tlf. 21291901 / uvg@kulturprinsen.dk
 • Regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 /  kuhnau@rr.rm.dk
 • Formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261 / jorgen.norby@rr.rm.dk