Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som arbejder både lokalt, nationalt og internationalt. Vi er som organisation i konstant udvikling som følge af den verden, der forandrer sig omkring os. Kulturprinsen er en selvejende institution, der arbejder tæt sammen med kunstnere, kulturinstitutioner, forsknings- og uddannelsesmiljøer, skoler og dagtilbud med henblik på at skabe ejerskab og forankre nye projekter og metoder. Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling forankrer vi modeller, der styrker kreativitet, leg, bæredygtig dannelse og identitet hos børn og unge.

 

ER DU EN ERFAREN PROJEKTLEDER, DER BRÆNDER FOR KUNST, KULTUR OG DET GODE BØRNELIV?

Kulturprinsen tilbyder pr. 1. august 2018 et alsidigt og udviklende job. Som vores nye projektleder kommer du til at stå i spidsen for et kommende landsdækkende projekt, der tager udgangspunkt i de nye læreplaner for dagtilbud. Du får mulighed for at være med i front i udviklingen af et samskabelsesprojekt, der skal etablere ny praksis og ny viden om spørgsmålet: Hvordan kan det gode børneliv med leg, dannelse og nye fællesskaber fremmes gennem kunst, kultur og æstetiske processer?

 

JOBBET INDEBÆRER

– Projektbeskrivelse, ansøgning, fundraising og etablering af kommunale netværk og regionale kraftcentre

– Projektledelse, planlægning, koordinering, budgetstyring af et landsdækkende projekt med mange partnere: fra børn, pædagoger, kunstnere og forskere til forvaltninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner

– Implementering af metoder og modeller i børnenes nærmiljø med udgangspunkt i kommunernes ønsker

– Inddragelse af samarbejdspartnere og projektpartnere, såvel børn som voksne.

 

KULTURPRINSEN FORVENTER

– at du har solid projektleder/ledelseserfaring med økonomiansvar

– at du har stærke organisatoriske evner og et stort overblik, kan skabe sammenhængskraft, gennemskue komplekse processer og kommunikere med alle slags målgrupper

– at du har indsigt i betydningen af kunst, kultur, æstetiske processer og bæredygtig dannelse for det gode børneliv

– at du har erfaring med og netværk indenfor det kunstfaglige felt/børne- og ungeområdet/uddannelses- og forskningsmiljøet

– at du kan indgå i et dynamisk arbejdsflow, hvor du veksler mellem langtidsplanlægning og ad hoc-opgaver, mellem skrivebordsarbejde og projektafvikling, og mellem teamsamarbejde og egen tid

– at du har gode samarbejdsevner og kan fungere som brobygger i etableringen af netværk og partnerskaber på tværs af forskellige fagligheder

– at du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt, og erfaring med fundraising

– at du er en god sparringspartner både internt og eksternt og trives i en åben og humørfyldt omgangsform

– at du er fleksibel og procesorienteret og kan gribe de bolde, som kommer flyvende ind fra højre

– at du har en længere videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og erfaringer.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Fastansættelse med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Tiltrædelse: 1. august 2018.

Ansættelsessted: Regimentsvej 5B, 8800 Viborg.

Løn som efter gældende offentlig overenskomst med Dansk Magisterforening.

Til 1. samtale d. 22.6 og 2. samtale d. 25.6 vil Kulturprinsens Centerchef, Kulturprinsens bestyrelsesformand og Kulturprinsens medarbejderrepræsentant være til stede.

 

ANSØGNING

Ansøgningen og CV sendes til uvg@kulturprinsen.dk

Ansøgningsfrist mandag d. 18. juni kl. 9.00

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ulla Voss Gjesing, Centerchef, Kulturprinsen

Mail: uvg@kulturprinsen.dk Mobil: + 45 21 29 19 01

 

Download stillingsannoncen her!

 

Læs mere om Kulturprinsen på https://kulturprinsen.dk/