Skriftserien  består af en række temanumre, der beskriver og analyserer løbende aktiviteter og projekter på Kulturprinsen. Skriftseriens nr. 3-6 er alle del af beskrivelsen af et større udviklingsprojekt : Børn, kunst og interaktivitet. Projektet blev støttet af Kulturministeriet.
Intentionen er at fremlægge erfaringer og viden på en sådan måde, at det  kan virke inspirerende i de løbende diskussioner blandt børnekulturinteresserede. Desuden kan skriftserien  bruges andre steder, hvor man i praksis arbejder med børn, kunst og kultur.

Nr.1 Fra KulturFrø til KulturPrins
Børnekulturens  og børnekulturpolitikkens udvikling  i Viborg Amt og Viborg Kommune beskrives. Erfaringer fra konkrete projekter fremlægges. Visionerne for etableringen af Kulturprinsen præsenteres  sammen med de indhentede erfaringer og strategierne for den videre udvikling.

Hent Fra KulturFrø til KulturPrins (pdf)
Nr. 2 Kulturworkshop. En dag i mit liv.
Kulturworkshoppen  vil udvikle nye formidlingsformer, som  kan rumme børn som kulturelt kompetente aktører i deres eget liv. Gennem mødet med professionelle kunstnere får børnene mulighed for at formulere deres egne kunstneriske udtryk, og afprøvet dem i en større helhed. Kulturworkshoppen skal stimulere børnenes innovative  og kreative evner, og give dem nye tilgange til opgaveløsninger i skolen og  alle  andre steder.
Hent Kulturworkshop. En dag i mit liv (pdf)

Nr. 3 Ord uden hest. Æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium.
Fabulatoriet er et møde mellem 10 grupper  børn, en forfatter og musiker. Bogen beskriver vekselvirkningen mellem børnenes egen tekstproduktion og fremførelse af teksterne.  Her er eksempler på børnenes egne tekster, på de omgivende voksnes refleksioner samt en indlagt dvd `jeg er en vandrende pind´. Det er en poetisk meddigtende film om de æstetiske processer.
Nr. 4 `Det er jo ikke deres film – det er jo min´
Multimedieværkstedet rummer nye æstetiske udfordringer, når børn og unge får mulighed for at gå i dialog med professionelle kunstnere og mediefolk på feltet. Analysen går også tæt på  elevernes interaktion med medierne, og deres indbyrdes samspil.
Nr. 5 Når museet krydser teatret
Hvad sker der når museer og teatre samarbejder om at udvikle nye formidlingsformer for børn ?  Forsøget har givet vigtige erfaringer, der kan bygges videre på i nye udstillinger. Målet er at udvikle udstillingsformer og – sprog som kan kommunikere med børn. Projektet handler om interaktivitet. Børnene skal selv være aktive, så der appelleres til alle sanser og nysgerrigheden.
Hent Når museet krydser teatret (pdf)

Nr. 6 Børneteater i interaktion
Den interaktive dramaturgi udforskes af tre teatre. Det er Teatret Carte Blanche, Limfjordsteatret og  Thy Teater. For at skabe et fælles udgangspunkt for forestillingerne, laves der et manifest.  Nummeret rummer såvel teoretiske overvejelser og mere praktiske anvisninger. Og hvad siger børnene selv til den interaktive form. Er den mere spændende?
Hent Børneteater i interaktion (pdf)
 
Nr. 7 Når Børnekulturen eventer
Erfaringer fra to store kulturevents i Region Midtjylland. Fra Hav til Hav ‘Det bedste sted for mig’ og Fra Hav til Hav ‘Street Surprise’
Projekter lavet i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland, som satte børnekulturen på regionens  dagsorden. Formålet var desuden at udvikle et nyt netværk, som kan bruges i det fremtidige samarbejde omkring børnekulturen.
Hent Når Børnekulturen eventer (pdf)

For alle forsendelser opkræves porto.
Husk at angive antal, leveringsadresse samt evt. EAN-nummerSkrifterne kan bestilles på mp@kulturprinsen.dk