Find din næste kunstner til forløb i dagtilbud og skole i KLC Viborgs Kunstnerbank

Et samarbejde mellem en professionel kunstner og pædagoger samt lærere i skole og dagtilbud giver mulighed for spændende, elevinddragende forløb og æstetiske læreprocesser.

I samarbejde med Kulturelt LæringsCenter Viborg (KLC Viborg) er Kulturprinsen igennem sparring og rådgivning løbende med til at skabe rammer for, at flere børn kan møde en kunstner. I KLC Viborgs digitale kunstnerbank kan lærere og pædagoger gå på opdagelse i et fagligt bredt udvalg af lokale billedkunstnere, scenekunstnere, musikere, forfattere, fotografer, arkitekter, designere m.fl. Her kan I få konkrete idéer til, hvordan et samarbejde kan etableres.

Klik her for at se oversigten over kunstnere i KLC Viborgs Kunstnerbank

Økonomi
Når du finder en kunstner igennem kunstnerbanken, får skolen/institutionen/projektholder 50% af kunstnerhonoraret refunderet, dog maksimalt 5000 kr. pr. institution/kalenderår. Institutionen skal selv betale kørselsafgift til den eksterne aktør. Hensigten med kørselsafgiften er at få lokale kunstnere i spil.

Kunstnerens aflønning er 300 kr. i timen samt 300 kr. til forberedelsestimer. Timetallet både for undervisning og forberedelse aftales individuelt fra forløb til forløb. Det aftalte timetal både for forberedelse og undervisning skrives på kontrakten, som efter endt forløb sendes til KLC Viborg.

Forløbstyper
Forløbene kan have variabel varighed mellem 2 til 15 timer. Se mere om forløbene nedenfor.

Det praktiske
Når I har fundet en kunstner, som matcher jeres ønsker og ideer, kontakter I vedkommende og hører om datoer, timetal, indhold, forløbstype og forventninger kan føre til et frugtbart samarbejde. Derefter laver I en skriftlig kontrakt med kunstneren – senest 3 uger før projektets start. Når projektet er afholdt, og skolen/institutionen har betalt det fulde beløb, sendes regningen til KLC Viborg, som derefter udbetaler 50% af honoraret (maksinalt 5000 kr.) til skolen/institutionen.

Kunstnerbankes forløbstyper

Kunstoplevelse

Her leverer kunstneren en enkeltstående kunstoplevelse ind i skolen/institutionen. Denne forløbstype har karakter af en ’event’. Kunstneren kommer i institutionen én gang og leverer en oplevelse til børnene, som personalet selv skal forberede og efterbehandle med børnene. Ved booking kan kunstneren være behjælpelig med forslag til forberedelse og efterbehandling. Ganske kort og dialogbaseret. Er der fx ord og begreber børnene bør kende til? Er der arbejdsmetoder, som skal være kendte? Kan børnene efterfølgende skabe et produkt?

Kunstmagi I

Kunstneren tager udgangspunkt i det nærmiljø, som skolen/institutionen befinder sig i, og hjælper børnene til at se deres omgivelser og institution på nye måder. En del af denne forløbstype indebærer, at institutionen arbejder selvstændigt med projektet mellem kunstnerbesøgene.

Forløbet kan se således ud:
Forberedelse/aftale – besøg – arbejde i institutionen – besøg – arbejde i institutionen.
Projektets længde kan variere efter kunstart og indhold. Timeforbruget kan derfor være mellem 4 og 10 timer.

Kunstmagi II

Kunstneren tager udgangspunkt i det nærmiljø, som skolen/institutionen befinder sig i, og hjælper børnene til at se deres omgivelser og institution på nye måder. En del af denne forløbstype indebærer, at institutionen arbejder selvstændigt med projektet mellem kunstnerbesøgene.

Forløbet kan se således ud:
Forberedelse/aftale – besøg – arbejde i institutionen – besøg – arbejde i institutionen – besøg og afslutning/fernisering, evaluering og drøftelse af blivende spor. Projektets længde kan variere efter kunstart og indhold. Timeforbruget kan derfor være mellem 4 og 15 timer.