BUM afholder nordisk konference: Gentænk Børnekultur i Norden
– Fredag den 18. november 2016 i Silkeborg Medborgerhus, klokken 9.00-16.00.

Om konferencen:

Målet med konferencen er at formidle viden og erfaringer med nordiske perspektiver, at skabe rum for dialog omkring kunstnerisk kvalitet samt diskussion i brudfladerne mellem det fælles og det, der adskiller på tværs af Norden og på tværs af fagligheder. Det er et ønske at styrke partnerskaber og et håb, at konferencen bliver opstart på et nyt nordisk, tværgående børnekulturnetværk.

Hvem er BUM?

BUM er et netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland. Netværket koordinerer og faciliterer tiltag, der understøtter de fagprofessionelle, der arbejder med kunst og kultur, hvor børn og unge færdes. BUM arbejder med børn og unges dannelse – den langsigtede kultur samt kontinuerligt at styrke og videreudvikle samarbejder på tværs. Det er visionen at udbrede netværk, således at den gensidige videndeling og inspiration styrkes både nationalt og internationalt.

Se mere på hjemmesiden her