Nu kan du blive klogere på, hvad vores ph.d.-forsker, Henriette Blomgren, har beskæftiget sig med i vores nyligt afsluttede projekt, Europæiske Kulturbørn.

Henriette Blomgren har i sine studier bl.a. undersøgt kunstneres, pædagogers og børns samskabende aktiviteter med æstetiske processer i danske børnehaver.

Klik her og læs Henriette Blomgrens forskningsartikel “Plastikhytter, musik og sommerfugle – om samskabende æstetiske processer i børnehaven”, som netop er blevet publiceret i det norske TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING