LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem. LegeKunst er samskabende praksis i tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

 

LEGEKUNST ER…

  • En landsdækkende indsats med udgangspunkt i 20.000 børns medskaben og møde med kunst og kultur i hverdagen og dagtilbud.

 

  • Kompetenceudvikling af 1000 pædagoger, kunstnere og kulturformidlere gennem forpligtende, tværgående partnerskaber.

 

  • Fokus på leg, dannelse og nye fællesskaber med konkret inspiration til arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan gennem ny funktion i kommunen som LegeKunst-vejleder.

 

  • Samarbejde, netværk og videndeling med 18 kommuner i hele landet, forankret på 5 pædagoguddannelser i alle regioner med 7 samskabende forskningsprojekter.

 

Vil du vide mere om LegeKunst? Se vores informations- og inspirationsmateriale her

Musik skaber et ganske særligt rum for fællesskab, leg og ligeværd mellem børn. Her leger vuggestuebørn i Børnehuset Videbechs Minde, Viborg, med musik. © Kulturprinsen

Kunst og kultur er også sansning. Vuggestuebørnene i Børnehuset Videbechs Minde i Viborg sanser farver og tekstur i et forløb med en billedkunstner. © Kulturprinsen

Gennem kunsten får børn mulighed for at se sig selv og deres verden på nye måder.  Her fra partnerskabsinstitution i Örnsköldsvik, Sverige. © Kulturprinsen

Animation giver barnet mulighed for at udtrykke  sit eget perspektiv. Børnehaven Søndergård i Viborg laver stop motion-film med kunstner Flemming Bæk. © Kulturprinsen

Vi maler, udforsker, snakker og lærer om det, der er inden i kroppen. Børnehaven Teglgården i Viborg har kroppen som tema i  Art EQUAL. © Kulturprinsen