Nordlys giver børn og unge i hele Region Midtjylland håb om en mere bæredygtig fremtid

Er jorden ved at drukne i plastik? Hvordan er det mon at vokse op uden et hjem? Og hvordan kan de yngste generationer forholde sig til de klimaforandringer, som de hver dag hører om i medierne? Det er nogle af de spørgsmål, som midtjyske børn og unge i 2020 kan danse, synge, fabulere og animere sig til en dybere forståelse for.

BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland og Kulturprinsen har modtaget støtte til projektet Nordlys fra de regionale kulturudviklingsmidler. I Nordlys skal børn og unge i 4.-10. klasse fortolke og bearbejde FN’s Verdensmål gennem blandt andet musik, teater, video og naturoplevelser i kreative og tværfaglige værksteder i samarbejde med deres lærere og lokale kunstnere og naturvejledere.

Børn og unge bliver dagligt mødt med en masse information om klimaforandringer, ulighed, overforbrug og bæredygtighed, som ofte kan være et svært og utilgængeligt stof. Med Nordlys sanseliggør vi FN’s Verdensmål og giver børn i hele regionen mulighed for at forholde sig til de globale udfordringer, vi står overfor. Det sætter tanker i gang og giver håb og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for alle mennesker.

Gennem det nye, fælles børnekulturprojekt kan BUM og Kulturprinsen i 2020 bygge oven på og videreudvikle de succesfulde samarbejder, der allerede er skabt gennem de tidligere regionale projekter Ønskelandet (2017) og Sange til Verden (2019). Nordlys styrker således mange eksisterende netværk og giver nye oplevelser af fællesskab på tværs af regionen.

FAKTA OM NORDLYS:

  • Nordlys vil skabe nye fællesskaber og dele oplevelser, viden, indsigt og udtryk samt angive håb og nye handlemuligheder for elever i 4.–10. Klasse.
  • De 17 Verdensmål vil danne udgangspunkt for Nordlys-værksteder, hvor skoleklasser skal fortolke og bearbejde mål gennem æstetiske processer. Nordlys-værkstederne finder sted i forbindelse med Verdenstimen og Naturens Dag i uge 36.
  • Som forberedelse til Nordlys-værkstederne udvikles der en række tværfaglige møder mellem professionelle kunstnere, naturvejledere og skolelærere. Kommunernes kultur- og skolekonsulenter deler erfaringer fra tidligere projekter og udveksler idéer til nye koncepter. I fællesskab skabes nye veje til forståelse og udbredelse af arbejdet med kunst, kultur, natur og Verdensmål.
  • I projektet vil der være et stærkt fokus på at inddrage børnenes stemmer, egne motiver og forestillinger om verden, og hvordan de kan være med til at forme nye idealer og værdier – lokalt og globalt.
  • I efteråret 2020 afholdes der en afsluttende BUM-konference, hvor vi samler op på projektets erfaringer.