KONTAKT

Projektleder
Sofie Reimer-Walsted
Tlf.: (+45) 52191423
sor@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE

januar 2024 – januar 2027

Det Børnekulturelle Arbejdsrum

Det Børnekulturelle Arbejdsrum er et årligt arrangement, der bringer beslutningstagere fra både børne- og ungesektoren og kunst- og kulturverdenen sammen i et aktivt arbejdsrum. Formålet er at skabe et arbejdende rum, hvor vi bevæger os videre fra de gode intentioner til konkrete aftaler og handlinger, der forankrer kunst og kultur ude i børnenes hverdag.

Dagen består af faglige indspark fra aktuelle relevante stemmer fra børnekulturfeltet og konkrete tematiske arbejdsrum. 
Her dykker vi ned i, hvordan vi sammen kan imødegå de udfordringer, der knytter sig til arbejdet med kunst og kultur ind i børne- og ungesektoren.

Det Børnekulturelle Arbejdsrum samler stærke kræfter fra børne- og ungesektoren og kunst- og kulturverdenen for at sikre, at de udfordringer, vi står overfor i forhold til at forankre kunst og kultur ude hos børnene, løses på tværs af vores forskellige fagområder.

Årets tema er Kunst og kultur i dagtilbud. Læs mere om arrangementet her: Det Børnekulturelle Arbejdsrum (arbejdsrummet.dk)