INFO OM PROJEKTET
SAMARBEJDSPARTNERE
Viborg Bibliotekerne
Kulturskolen i Viborg
Energimuseet
PROJEKTPERIODE
2019
KONTAKT
Karoline Rasmussen
kabr@kulturprinsen.dk
PROJEKTET ER STØTTET AF
Statens Kunstfond Huskunstnerordning

FNUK i Vinden kombinerer filosofi, naturvidenskab og udøvende kunst.

Gennem filosofiske samtaler og kunstneriske processer får børnene mulighed for at forholde sig til og skabe deres egne udtryk baseret på det overordnede tema ’Bæredygtighed og klimaforandring – ’og særligt vind’.

Vind er den overordnede tematik i projektet; vind er både et abstrakt begreb, men samtidig en meget konkret, kinæstetisk størrelse, som kan sanses på huden, føles som modstand mod kroppen og erfares som en hardcore og kraftfuld energi-ressource med en bred variation af udtryksformer. Det abstrakte og faktuelle gøres konkret og sanseligt i FNUK-projektet.

Sammen med billedkunstnerne Steen Rasmussen, Maja Ingerslev, Mette Elimar Jensen og Mathias Sæderup går børn i alderen 3-10 år på opdagelse i temaet ’vind’ gennem en variation af kunstneriske processer og filosofiske samtaler. Børnene kan f.eks. reflektere over, hvordan man oplever vind som bevægelse og kraft, lege med vindens stille poesi, gyse over vindens stormstyrke, forundres over naturens vindgave og skabe vindtegnemaskiner, vindmusikinstrumenter og andre konstruktioner, der fungerer i kraft af vinden.

Inden forløbene med børnene fik kunstnerne inspiration til at arbejde med bæredygtighed og vindenergi på Energimuseet i Tange.

Der blev gennemført en række kunstnerforløb med børnene i deres egen hverdag, og disse forløb blev afsluttet i en fælles event med kunstnerworkshops på Snapsting for Børn i uge 26, hvor børnene kunne lave vindtegnemaskiner, vindinstallationer og vindmusikinstrumenter. Her blev desuden udstillet flere af de værker, der var blevet skabt under kunstnerforløbene i skoler og børnehaver.