PROJEKTEJER
BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland står bag Kunst på Tværs-projektet med Kulturprinsen som projektleder.

KONTAKT
Projektleder
Maria Bach Boserup
Tlf. 27 60 14 15
bos@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE
2021

MÅLGRUPPE
Mellemtrinnet og udskolingen

HVEM STØTTER KUNST PÅ TVÆRS?
Projektet er støttet af Region Midt

Et regionalt udviklingsprojekt om kunstens potentiale i skoleundervisning om bæredygtig udvikling, medborgerskab og demokrati

Projektet KUNST PÅ TVÆRS vil udvikle og afprøve metoder til, hvordan kunst i skolen kan vække børn og unges kreativitet, fantasi og nysgerrighed på verdens globale udfordringer og muligheder.

I løbet af 2021 inviteres skolelærere, skolepædagoger og PLC-vejledere fra skoler i hele Region Midtjylland til at deltage i et fælles udviklingsseminar og tre lokale workshops, hvor der i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med professionelle kunstnere udvikles idéer til praktiske værksteder i skolen. De praktiske forløb foregår ude på skolen og finder sted i uge 36, 2021. FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling danner den tematiske ramme om forløbene. Projektet retter sig primært mod mellemtrinet og udskolingen.

GENSIDIGT KOMPETENCELØFT GENNEM VEJLEDNING OG FACILITERING
Omdrejningspunktet for KUNST PÅ TVÆRS er at øge kvaliteten af børn og unges møde med kunst og kultur i skolen. Inddragelsen af professionelle kunstnere i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med skolelærere skal sikre et gensidigt kompetenceløft hos begge parter. Lærerne beriges med nye erfaringer i, hvordan kunstneriske og kreative aktiviteter kan understøtte og udvikle den daglige undervisning. Kunstnerne vil få en nyttig indsigt i lærernes didaktiske og pædagogiske arbejdsgange og -metoder, som kan styrke elevernes udbytte af mødet med kunst og kultur.

AKTIVITETSPLAN
Se planen her

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE MED? 

  • Hver kommune deltager med 1-2 skoler – der er ingen kontant medfinansiering fra kommunen
  • Hver skole sammensætter et hold bestående af to klasser og minimum to tilknyttede lærere
  • Hver deltagende skole får tilknyttet en kunstner, som aflønnes af projektet
  • Skolen skal inden for egen ramme selv finansiere timer til seminarer, workshops, planlægning og praktiske forløb

Hvis I vil vide mere om projektet, kan I kontakte jeres lokale kultur- eller skolekonsulent – eller projektleder for Kunst på Tværs, Maria Bach Boserup – bos@kulturprinsen.dk / 27601415.