PROJEKTEJER
Kulturprinsen

KONTAKT

Projektleder:
Camilla Høg
Tlf. 26 89 14 15
choe@kulturprinsen.dk

Projektkoordinator:
Minni Wendy
Tlf. 28 59 14 15
mitho@kulturprinsen.dk

Kommunikation:
Mille Boje Carlsen
Tlf. 60 21 88 15
mcar@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE
2019-2023

HJEMMESIDE
www.legekunst.nu

INSPIRATIONSMATERIALE
Se og hent det her

LEGEKUNST NYHEDSBREV
Tilmeld dig her

PROJEKTPARTNERE

DPU Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse

Københavns Professionshøjskole

Professionshøjskolen Absalon

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland

VIA UNIVERSITY COLLEGE (Viborg)

HVEM STØTTER LEGEKUNST?
LegeKunst er støttet af Nordea-fonden under indsatsen ‘Flere børn der blomstrer’ og Viborg Kommune

LegeKunst på Kulturmødet Mors 2020: Se paneldebat her

Kunst og kultur i de yngstes hverdag

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem. LegeKunst er samskabende praksis i tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

LEGEKUNST ER…

  • En landsdækkende indsats med udgangspunkt i 20.000 børns medskaben og møde med kunst og kultur i hverdagen og dagtilbud.
  • Kompetenceudvikling af 1000 pædagoger, kunstnere og kulturformidlere gennem forpligtende, tværgående partnerskaber.
  • Fokus på leg, dannelse og nye fællesskaber med konkret inspiration til arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan gennem ny funktion i kommunen som LegeKunst-vejleder.
  • Samarbejde, netværk og videndeling med 18 kommuner i hele landet, forankret på 5 pædagoguddannelser i alle regioner med 7 samskabende forskningsprojekter.

Du kan læse meget mere på LegeKunst hjemmesiden www.legekunst.nu

NATIONALE LEGEKUNST-DAGE 2021

Hvert år i projektperioden samles vi om at dele viden og erfaringer i arbejdet med LegeKunst. Hvordan mon det går med at fremme leg og dannelse gennem kunst og kultur hos de yngste? Hvilke stjernestunder, udfordringer og forundringer har vi mødt?

Konferencen fandt sted i november både fysisk i Aalborg og online som live stream.

Du kan se video fra live-stream og læse mere her