INFO OM PROJEKTET
PROJEKTEJER
Kulturprinsen
BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland
KONTAKT
Projektleder Maria Bach Boserup
Tlf. 27 60 14 15
bos@kulturprinsen.dk
HJEMMESIDE
www.bumkultur.dk/nordlys
PROJEKTPERIODE
2020
SAMARBEJDSPARTNERE
BUM – Netværk for Børn- og Ungekultur i Region Midtjylland
INSPIRATIONSMATERIALE
find det her

se video om Nordlys her

se video fra Gjern Skole her

PROJEKTET ER STØTTET AF
Region Midtjylland – Puljen til regional udvikling

Nordlys giver børn og unge i hele Region Midtjylland håb om en mere bæredygtig fremtid

Er jorden ved at drukne i plastik? Hvordan er det mon at vokse op uden et hjem? Og hvordan kan de yngste generationer forholde sig til de klimaforandringer, som de hver dag hører om i medierne? Det er nogle af de spørgsmål, som midtjyske børn og unge i 2020 kan danse, synge, fabulere og animere sig til en dybere forståelse for.

I Nordlys fortolker og bearbejder børn og unge i 4.-10. klasse FN’s Verdensmål gennem blandt andet musik, teater, video og naturoplevelser i kreative og tværfaglige værksteder i samarbejde med deres lærere og lokale kunstnere og naturvejledere.

Børn og unge bliver dagligt mødt med en masse information om klimaforandringer, ulighed, overforbrug og bæredygtighed, som ofte kan være et svært og utilgængeligt stof. Med Nordlys sanseliggør vi FN’s Verdensmål og giver børn i hele regionen mulighed for at forholde sig til de globale udfordringer, vi står overfor. Det sætter tanker i gang og giver håb og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for alle mennesker.

Gennem dette nye, fælles børnekulturprojekt bygger BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland i samarbejde med Kulturprinsen oven på og videreudvikler de succesfulde samarbejder, der allerede er skabt gennem de tidligere regionale projekter Ønskelandet (2017) og Sange til Verden (2019). Nordlys styrker således mange eksisterende netværk og giver nye oplevelser af fællesskab på tværs af regionen.

FAKTA OM NORDLYS:

  • Nordlys skaber nye fællesskaber og deler oplevelser, viden, indsigt og udtryk samt vækker håb og nye handlemuligheder for elever i 4.–10. klasse.
  • De 17 Verdensmål danner udgangspunkt for Nordlys-værksteder, hvor skoleklasser skal fortolke og bearbejde mål gennem æstetiske processer. Nordlys-værkstederne fandt sted i forbindelse med Verdenstimen og Naturens Dag i uge 36.
  • Som forberedelse til Nordlys-værkstederne er der udviklet en række tværfaglige møder mellem professionelle kunstnere, naturvejledere og skolelærere. Kommunernes kultur- og skolekonsulenter deler erfaringer fra tidligere projekter og udveksler idéer til nye koncepter. I fællesskab skabes nye veje til forståelse og udbredelse af arbejdet med kunst, kultur, natur og Verdensmål.
  • I projektet er der stærkt fokus på at inddrage børnenes stemmer, egne motiver og forestillinger om verden, og hvordan de kan være med til at forme nye idealer og værdier – lokalt og globalt.
  • BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland og Kulturprinsen har modtaget støtte til projektet Nordlys fra de regionale kulturudviklingsmidler.

KOM TIL BUM-KONFERENCE!

Den 5. oktober  2020 afholdes der en afsluttende konference VERDENSMÅL ER VEL INGEN KUNST? i Randers, hvor vi blandt andet samler op på projektets erfaringer og deler viden samt inspiration.

Læs mere om BUM-konferencen  – klik her.