INFO OM PROJEKTET
PROJEKTEJER
Kulturprinsen
BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland
KONTAKT
Projektleder Maria Bach Boserup
Tlf. 27 60 14 15
bos@kulturprinsen.dk
HJEMMESIDE
www.bumkultur.dk/nordlys
PROJEKTPERIODE
2020
SAMARBEJDSPARTNERE
BUM – Netværk for Børn- og Ungekultur i Region Midtjylland
INSPIRATIONSMATERIALE
Se Nordlys-inspirationshæfte her
BUM-KONFERENCE
Projektet blev afsluttet med BUM-konferencen 2020 i Randers. Se optagelse fra konferencen med bidrag fra bl.a. Mogens Lykketoft, Signe Wenneberg og Poul Erik Christoffersen fra UNESCO

Når kunst, natur og dannelse går op i en bæredygtig enhed

Hvordan skaber vi et fælles miljø, der motiverer til refleksion, fordybelse og forholden sig til den virkelighed, vi lever i? Hvordan hjælper vi hinanden til at skabe kompetencer og indsigt, som får os til at forstå og forholde os kritisk og undrende til den udvikling, vi alle sammen gennemlever?

Det er midt i denne kompleksitet, det regionale projekt NORDLYS tager sit udspring. NORDLYS forener skoleelever, lærere, kunstnere og naturvejledere i et fællesskab, der er baseret på sammen at se, opleve og forestille sig verden på nye måder. Vi lever i en verden, der er i konstant forandring og bliver mere og mere kompleks for os alle. Det demokratiske verdenssamfund er udfordret af stigende ulighed, konflikt og globale pandemier. Og vores øko-system og klima er nu så truet, at det kan få alvorlige konsekvenser for livet på jorden. Hvordan skaber vi de bedst mulige betingelser for at kunne navigere og handle i denne udvikling?

NORDLYS tager afsæt i det potentiale, der udfolder sig i børns møde med kunst. Mange års erfaringer og en stadigt voksende forskning viser, at kunst og kultur kan være med til at fremme børns nysgerrighed, forestillingsevne og dannelse – og samtidig skabe et miljø, der sikrer fællesskab, styrker livsmod og får os til bedre at forstå og forholde os til vores fælles verden.

Projektet tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål som et fællesglobalt og -fagligt udgangspunkt for handling. Derfor har det vigtigste mål for projektet været at udforske mødet mellem forskellige fagligheder inden for kunst, natur og skole, og hvordan denne tværfaglighed kan bidrage til en øget bevidsthed om bæredygtig udvikling. 11 skoler i Region Midtjylland har således samarbejdet med professionelle kunstnere og naturvejledere om at skabe praktiske forløb for elever fra 4.-10. klasse.

Gennem dette nye, fælles børnekulturprojekt bygger BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland i samarbejde med Kulturprinsen oven på og videreudvikler de succesfulde samarbejder, der allerede er skabt gennem de tidligere regionale projekter Ønskelandet (2017) og Sange til Verden (2019). Nordlys styrker således mange eksisterende netværk og giver nye oplevelser af fællesskab på tværs af regionen.