PROJEKTETS PARTNERE

Kulturprinsen (Projektleder)
Kreativ Iskola: Kezdő oldal – Kreatív Iskola

KONTAKT

Projektkoordinator
Sofie Reimer-Walsted
Tlf.: (+45) 52191423
sor@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE

december 2021 – august 2022

HVEM STØTTER TALENT TALES FOR INCLUSION?
Talent Tales For Inclusion er et EU-støttet strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+-programmets skolespor

Kunst, kreativitet og inklusion

Kunst og kreativitet er to helt særlige frø, når man vil skabe grobunden for inkluderende læringsmiljøer.

Men hvordan sikrer vi inkluderende læringsmiljøer, der kan rumme alle børns kreative udfoldelse – uanset hvilke talenter og udfordringer, de har med sig? Og hvad kan kunst og kultur bidrage med i den sammenhæng?

Det er to spørgsmål, som Talent Tales for Inclusion-projektet er sat i søen for at undersøge.

Talent Tales for Inclusion er et small-scale strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+-programmets skolespor. Projektet foregår i samarbejde med den ungarske skole Kreativ Iskola, der arbejder med, hvordan æstetiske processer kan være med til at skabe inkluderende læringsmiljøer for elever med bl.a. autisme og andre særlige behov.

Sammen med Kreativ Iskola, dykker vi i Talent Tales for Inclusion ned i, hvordan kunst og kreativitet kan bidrage aktivt ind i specialundervisning. Formålet med projektet er at udvikle konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan lærere, kunstnere og andre fagprofessionelle fra specialområdet kan bruge kunstneriske og æstetiske processer i arbejdet med børn med særlige behov.

Du kan tilgå vores værktøjer og finde inspiration på: www.talenttales.eu