Kulturprinsens skriftsserie

Skriftserien består af en række temanumre, der beskriver og analyserer løbende aktiviteter og projekter på Kulturprinsen. Skriftseriens nr. 3-6 er alle del af beskrivelsen af et større udviklingsprojekt: Børn, kunst og interaktivitet. Projektet blev støttet af Kulturministeriet.
Intentionen er at fremlægge erfaringer og viden på en sådan måde, at det kan virke inspirerende i de løbende diskussioner blandt børnekulturinteresserede. Desuden kan skriftserien bruges andre steder, hvor man i praksis arbejder med børn, kunst og kultur.

Legerum og Fortælletid

Om Legerum og Fortælletid

Læs den online her

Kulturprinsens skriftserie #1 – 2004

“Fra kulturfrø til kulturprins”

Fra Kulturfrø til Kulturprins #1 – 2004 er en del af Kulturprinsens skriftserie

Børnekulturens og børnekulturpolitikkens udvikling i Viborg Amt og Viborg Kommune beskrives. Erfaringer fra konkrete projekter fremlægges. Visionerne for etableringen af Kulturprinsen præsenteres sammen med de indhentede erfaringer og strategierne for den videre udvikling.

Læs den online her 

Kulturprinsens skriftserie #2 – 2004

Kulturworkshop – en dag i mit liv

Kulturworkshop – En dag i mit liv #2 – 2004 er en del af Kulturprinsens skriftserie

Kulturworkshoppen vil udvikle nye formidlingsformer, som kan rumme børn som kulturelt kompetente aktører i deres eget liv. Gennem mødet med professionelle kunstnere får børnene mulighed for at formulere deres egne kunstneriske udtryk, og afprøvet dem i en større helhed. Kulturworkshoppen skal stimulere børnenes innovative og kreative evner, og give dem nye tilgange til opgaveløsninger i skolen og alle andre steder.

Læs den online her