Kulturprinsen inviterer til Børnekulturstafetten:

Mandag d. 7. marts 2022 kl. 13.30-15.30

Oplev i online børnekulturdebat:

Karen Siercke – cand. mag i litteraturformidling, forfatter og social iværksætter og netværksdanner – vil gøre os klogere på spørgsmålet:

Vi ved, at alle kunstarter tilbyder børn og voksne noget helt specielt. Hvad er det, litteratur helt specielt kan og tilbyder børn og unge?

Esben Wilstrup – psykolog, underviser og konsulent – vil gøre os klogere på spørgsmålet:

Hvordan kan legen udgøre et grundlæggende læringspotentiale i skolen? Hvad kræver det i praksis at få implementeret legen, så den ikke bare opstår som en pauseaktivitet?

Mere information og tilmelding her.

Om Børnekulturstafetten:

Med Børnekulturstafetten sætter Kulturprinsen spot på børne- og ungekulturen. Vi inviterer hver anden måned to stemmer inden for det børne- og ungekulturelle område til at bidrage med et oplæg online med udgangspunkt i et undringsspørgsmål. Herefter er der mulighed for spørgsmål og dialog med deltagerne, så du kan følge og deltage i debatten hjemme ved din skærm.

De to oplægsholdere giver hver især stafetten videre til en ny stemme, som de godt kunne tænke sig besvarer et undringsspørgsmål ved den næste Børnekulturstafet.

Arrangementet foregår online via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Du får tilsendt link til deltagelse dagen før arrangementet.