INFO

AFSENDER
Kulturprinsen er arrangør på Børnekulturstafetten.

KONTAKT
Kommunikationsmedarbejder
Karoline B. Rasmussen
Tlf. 51 92 40 61
kabr@kulturprinsen.dk

MÅLGRUPPE
Tilmelding til Børnekulturstafetten er åben for alle, så længe der er plads.

Børnekulturstafetten

Med Børnekulturstafetten sætter Kulturprinsen spot på børne- og ungekulturen. Vi inviterer hver anden måned to ’stemmer’ inden for det børne- og ungekulturelle område til at bidrage med et oplæg online med udgangspunkt i et undringsspørgsmål. Herefter er der mulighed for spørgsmål og dialog med deltagerne, så du kan følge og deltage i debatten hjemme ved din skærm.

De to oplægsholdere giver hver især stafetten videre til en ny ’stemme’, som de godt kunne tænke sig besvarer et undringsspørgsmål ved den næste Børnekulturstafet.

 

Næste gang: dato kommer

Karen Siercke – social iværksætter, forfatter og netværksdanner:

Vi ved, at alle kunstarter tilbyder børn og voksne noget helt specielt. Hvad er det, litteratur helt specielt kan og tilbyder børn og unge?

Esben Wilstrup – psykolog, underviser og konsulent:

Hvordan kan legen udgøre et grundlæggende læringspotentiale i skolen? Hvad kræver det i praksis at få implementeret legen, så den ikke bare opstår som en pauseaktivitet?

TILMELDINGSLINK KOMMER

Tidligere afholdt

Herunder finder du beskrivelse af og henvisninger fra tidligere afholdte arrangementer i Børnekulturstafetten. 

28. september 2021 kl. 14-16

Susanne Storm – Skuespiller & cand.pæd.pæd.psyk.:

Hvilke lærings-, udviklings- og dannelsespotentialer er der ved at arbejde med drama, teater og andre æstetiske praksisser i skolen – og hvis drama er så godt, hvorfor er det så så underkendt i skolen?

Hanne Kusk – LegeKunst-forsker ved Aarhus Universitet:

Hvordan kan vi skabe balance mellem pædagogik og kunst – og hvilke greb og begreber kan vi anvende til at invitere børn indenfor i processerne?

LÆS VIDERE
LÆS VIDERE