INFO

AFSENDER
Kulturprinsen er arrangør på Børnekulturstafetten.

KONTAKT
Kommunikationsmedarbejder
Karoline B. Rasmussen
Tlf. 51 92 40 61
kabr@kulturprinsen.dk

MÅLGRUPPE
Tilmelding til Børnekulturstafetten er åben for alle, så længe der er plads.

Børnekulturstafetten

Med Børnekulturstafetten sætter Kulturprinsen spot på børne- og ungekulturen. Vi inviterer hver anden måned to ’stemmer’ inden for det børne- og ungekulturelle område til at bidrage med et oplæg online med udgangspunkt i et undringsspørgsmål. Herefter er der mulighed for spørgsmål og dialog med deltagerne, så du kan følge og deltage i debatten hjemme ved din skærm.

De to oplægsholdere giver hver især stafetten videre til en ny ’stemme’, som de godt kunne tænke sig besvarer et undringsspørgsmål ved den næste Børnekulturstafet.

Næste gang: 28. september 2021 kl. 14-16:

MØD:

Susanne Storm – Skuespiller & cand.pæd.pæd.psyk.:

Hvilke lærings-, udviklings- og dannelsespotentialer er der ved at arbejde med drama, teater og andre æstetiske praksisser i skolen – og hvis drama er så godt, hvorfor er det så så underkendt i skolen?

Karen Siercke – Social iværksætter, forfatter og netværksdanner:

Vi ved, at alle kunstarter tilbyder børn og voksne noget helt specielt. Hvad er det litteratur helt specielt kan? Hvad tilbyder den børn og unge?

TILMELD DIG HER