AFSENDER
Kulturprinsen er arrangør på Børnekulturstafetten.

KONTAKT
Kommunikationsmedarbejder
Karoline B. Rasmussen
Tlf. 51 92 40 61
kabr@kulturprinsen.dk

MÅLGRUPPE
Tilmelding til Børnekulturstafetten er åben for alle, så længe der er plads.

Børnekulturstafetten

Med Børnekulturstafetten satte Kulturprinsen spot på børne- og ungekulturen. Stafetten blev til under corona epidemien, som et tiltag for at holde liv i de vigtige diskussioner omkring børnekultur.  Vi inviterer løbende to stemmer inden for det børne- og ungekulturelle område til at bidrage med et oplæg online med udgangspunkt i et undringsspørgsmål. Herefter er der mulighed for spørgsmål og dialog med deltagerne, så du kan følge og deltage i debatten hjemme ved din skærm.

De to oplægsholdere giver hver især stafetten videre til en ny stemme, som de godt kunne tænke sig besvarer et undringsspørgsmål ved den næste Børnekulturstafet.

Arrangementet foregår online via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Du får tilsendt link til deltagelse dagen før arrangementet.

Vi arbejder på at planlægge den næste Børnekulturstafet

Tilmeld dig Kulturprinsens nyhedsbrev for at få direkte besked, når den næste stafet er på plads.

Tidligere afholdt

Herunder finder du optagelser af og henvisninger fra tidligere afholdte arrangementer i Børnekulturstafetten.

05. Maj 2022 

Kit Nørgaard – underviser og legekonsulent

Hvordan kan vi styrke legekultur og reel legefaglighed i dagtilbud?

Thea Kulavig – dramatiker og kunstnerisk leder af Zangenbergs Teater

Til efteråret fejrer dansk teater 300 års-jubilæum. Hvorfor er teater stadig en vigtig kunstart, og hvordan skaber man aktuel teater for børn og unge?

28. september 2021 kl. 14-16

Karen Siercke – cand. mag i litteraturformidling, forfatter og social iværksætter og netværksdanner:

“Vi ved, at alle kunstarter tilbyder børn og voksne noget helt specielt. Hvad er det, litteratur helt specielt kan og tilbyder børn og unge?”

Esben Wilstrup – psykolog, underviser og konsulent:

“Hvordan kan legen udgøre et grundlæggende læringspotentiale i skolen? Hvad kræver det i praksis at få implementeret legen, så den ikke bare opstår som en pauseaktivitet?”

28. september 2021 kl. 14-16

Susanne Storm – Skuespiller & cand.pæd.pæd.psyk.:

Hvilke lærings-, udviklings- og dannelsespotentialer er der ved at arbejde med drama, teater og andre æstetiske praksisser i skolen – og hvis drama er så godt, hvorfor er det så så underkendt i skolen?

Hanne Kusk – LegeKunst-forsker ved Aarhus Universitet:

Hvordan kan vi skabe balance mellem pædagogik og kunst – og hvilke greb og begreber kan vi anvende til at invitere børn indenfor i processerne?