Henriette Blomgren har fulgt Kulturprinsens projekt, Europæiske Kulturbørn. Og det har nu resulteret i ph.d.-projektet “Æstetiske processer i daginstitutioner – aktionsforskningsinspireret projekt, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder”.

Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet har antaget afhandlingen og inviterer til ph.d.-forsvar:

d. 4. april 2019 kl. 13.15  i U47, Odense

Mødeleder:

Viceinstitutleder Lars Handesten

 

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Karin Esmann Knudsen (formand), Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Lektor Kim Rasmussen, Roskilde Universitet

Professor Jorunn Spord Borgen, Norges Idrettshøgskole

 

Vejleder:

Lektor Herdis Toft

 

Efter forsvaret vil Institut for Kulturvidenskaber være vært ved en mindre reception i Comenius

 

Alle interesserede er velkomne