I de næste to år skal skolebørn i fem europæiske lande sammen med lærere og kunstnere udvikle nye, kreative måder at arbejde med bæredygtig udvikling i undervisningen. Kulturprinsen har modtaget 2 mio. kroner fra Erasmus+-puljen og kan dermed bygge videre på mange års erfaringer med europæiske projekter.

Vi lever i en omskiftelig verden med globale udfordringer som pandemier, klimakrise, global ufred og stigende ulighed. Det kan skabe bekymring blandt børn og unge, men også muligheden for at sætte kreative hjerner i gang med at skabe nye ideer til og håb for en mere bæredygtig fremtid for hele kloden.

Nogle af de brændende spørgsmål er derfor blandt andet, hvordan vi involverer de nye og kommende globale generationer i løsningen på klodens udfordringer? Hvordan kan vi understøtte børn og unges fantasi, drømme og kreativitet? Og hvordan giver vi dem håb, engagement og en tro på, at vi hver især gør en forskel, især når vi står sammen på tværs af generationer og nationer?

Det er nogle af de spørgsmål, som har kickstartet Shaping Patterns, hvor Kulturprinsen sammen med fem europæiske partnere er gået sammen om at udforske kunsten og kulturens rolle og betydning i undervisning i bæredygtig udvikling.

 

Målet med Shaping Patterns er blandt andet at:

  • styrke tværfaglig erfaringsudveksling og samarbejde mellem folkeskole og kunstnere/kulturinstitutioner og at skabe nye, alsidige og kreative metoder til at arbejde med undervisning i bæredygtig udvikling.
  • skabe metoder til at styrke børns kritiske tænkning, fantasi og motivation til at eksperimentere med, reflektere over og udtrykke tanker om verden og fremtiden og at styrke børns bevidsthed og viden om bæredygtighed og kampen mod klimaforandringer.

 

Shaping Patterns er et samarbejde mellem:

  • Kulturprinsen (DK) (projektejer)
  • Kunsten (DK)
  • Villa Zebra (NL)
  • Sideviews (DE)
  • Yellow Brick (GR)
  • Plato (CZ)

 

Projektet er støttet af:

Erasmus+ med 2 mio. kr.

 

Projektperiode:

01.11.22 – 01.11.24