Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som arbejder både lokalt, nationalt og internationalt. Kulturprinsen er en selvejende institution, der arbejder tæt sammen med kunstnere, kulturinstitutioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud. Vores kerneopgave er at udvikle og facilitere tværprofessionelle samarbejder, der styrker kunsten og kulturens rolle i børn og unges hverdag. Nøglebegreberne i vores arbejde er samskabelse, kreativitet, leg og bæredygtig dannelse hos børn og unge. Kulturprinsen arbejder med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om Kulturprinsens arbejde på www.kulturprinsen.dk

ER DU EN ERFAREN PROJEKTLEDER, DER BRÆNDER FOR KUNST, KULTUR OG DET GODE BØRNELIV I DAGTILBUD?

Kulturprinsen tilbyder pr. 1. februar 2021 et alsidigt og udviklende projektlederjob. Du kommer til at stå i spidsen for LegeKunst – et ambitiøst, landsdækkende projekt med et budget på 70,5 mio. kr.,
heraf 25 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden. Projektet løber over perioden 2019 – 2023 og involverer mere end 20.000 børn og 1000 voksne i dagtilbud fordelt på 18 kommuner i alle regioner. LegeKunst skaber netværk og videndeling mellem praksis i dagtilbud, 5 pædagoguddannelser og 7 samskabende forskningsprojekter.

Du skal have lyst til at stå i spidsen for både drift og videreudvikling af LegeKunst: et samskabelsesprojekt, der skal etablere ny praksis og ny viden om spørgsmålet: Hvordan kan det gode børneliv med leg, dannelse og nye fællesskaber fremmes gennem kunst, kultur og æstetiske processer?

Se mere på www.legekunst.nu

PROJEKTLEDERENS ANSVARSOMRÅDER

• Gennemførelse og videreudvikling af LegeKunst-projektet i praksis
• Ledelse af internt LegeKunst-team, som består af projektleder, koordinator og kommunikations-
medarbejder
• Strategisk overblik, planlægning, overordnet koordinering, styring af samarbejdsaftaler og budget-
styring af den samlede projektramme
• Implementering og videreudvikling af projektets metoder, modeller og værktøjer internt i Lege-
Kunst og eksternt i hele landet
• Kommunikation med og inddragelse af samarbejdspartnere og projektpartnere: børn, pædagoger,
kunstnere, forskere, forvaltninger, ministerier samt kultur- og uddannelsesinstitutioner

KULTURPRINSEN FORVENTER
• at du har solid projektleder-/ ledelseserfaring med drifts- og økonomiansvar
• at du har stærke organisatoriske og strategiske evner og kan gennemskue komplekse processer
• at du kan bevare overblikket, skabe sammenhængskraft og sætte rammer og retning for LegeKunst
• at du har indsigt i betydningen af kunst, kultur, æstetiske processer og bæredygtig dannelse for det
gode børneliv
• at du har erfaring med og gerne netværk inden for det kunstfaglige felt, børn- og ungeområdet samt
uddannelses- og forskningsmiljøer
• at du både kan tage og uddelegere ansvar og være en inspirerende sparringspartner i projektteamet
• at du er robust og fleksibel og kan indgå i et dynamisk arbejdsflow, hvor du veksler mellem langtids-
planlægning og detaljerede ad hoc-opgaver, mellem skrivebordsarbejde og projektafvikling
• at du har gode samarbejdsevner og kan fungere som brobygger og medudvikler i netværk og
partnerskaber på tværs af forskellige fagligheder og professioner
• at du har en længere videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og erfaring.

LØN OG ANSÆTTELSE
Du bliver fastansat i en fuldtidsstilling. Tiltrædelse: 1. februar 2021 eller efter aftale.
Ansættelsessted: Kulturprinsen, Regimentsvej 5B, 8800 Viborg.
Løn som efter gældende offentlig overenskomst med Dansk Magisterforening.
Til 1. og 2. samtale vil Kulturprinsens Centerchef, Kulturprinsens bestyrelsesformand, Kulturprinsens medarbejderrepræsentant samt koordinator for LegeKunst være til stede.

ANSØGNING
Ansøgningen og CV sendes til uvg@kulturprinsen.dk
Ansøgningsfrist fredag d. 4. december 2020, kl. 9.00

For yderligere oplysninger, kontakt:
Ulla Voss Gjesing, Centerchef, Kulturprinsen
Mobil: + 45 21 29 19 01
Mail: uvg@kulturprinsen.dk