BRÆNDER DU FOR KUNST, KULTUR, BØRN OG UNGE?

Kulturprinsen tilbyder en alsidig, mangfoldig og udviklende kommunikationsstilling.

Kan du arbejde selvstændigt og formidle vores budskaber på en energifyldt, legende og kreativ måde?
Har du et stærkt visuelt blik og en sikker æstetisk formidlingshånd?
Kan du skabe synlighed og forståelse hos Kulturprinsens mange målgrupper?
Vi ønsker os en sparringspartner med erfaring indenfor mangesidet kommunikation, der aktivt og opsøgende gør Kulturprinsens digitale kanaler og medier attraktive. Hvis du også kan forfatte tekster i et smukt og levende sprog eller har hang til grafisk facilitering eller animation, så er du lige vores match!

STILLINGEN INDEBÆRER
• Udvikling, design og layout af digitale og trykte kommunikationsmaterialer (InDesign og Illustrator)
• Redigering og videreudvikling af hjemmesider (WordPress)
• Professionel, interagerende kommunikation via sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
• Kommunikationsstrategi og handleplaner for Kulturprinsen og projekterne
• PR og markedsføring
• Udfærdigelse af nyhedsbreve med selvstændig research
• Formidling i et levende sprog til forskelligartede målgrupper
• Fotografering, optagelse og redigering af video (Photoshop, Premiere Pro)

KULTURPRINSEN FORVENTER
• at du har bred erfaring og kan arbejde selvstændigt og sammen med mange indenfor forskellige former for kommunikation
• at du har en relevant kommunikationsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og erfaringer
• at du har lyst til at indgå i et dynamisk arbejdsflow og kan gribe bolde, som kommer flyvende ind fra højre
• at du er en samarbejds- og samskabelsesorienteret sparringspartner
• at du har indsigt i betydningen af kunst, kultur, æstetiske processer og bæredygtig dannelse for det gode børneliv

OM KULTURPRINSEN
Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Kulturprinsen er en selvejende institution, der arbejder tæt sammen med kunstnere, kulturinstitutioner, forsknings- og uddannelsesmiljøer, skoler og dagtilbud med henblik på at skabe ejerskab og forankre nye projekter og metoder med udgangspunkt i kunst og kultur.
Med afsæt i FN’s børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling forankrer og styrker vi kreativitet, leg, bæredygtig dannelse og identitet hos børn og unge.

Se Kulturprinsens kommunikationsstrategi 2019-2022 her

Se status på omsætning af Kulturprinsens kommunikationsstrategi 2019-2020 her

LØN OG ANSÆTTELSE
Fastansættelse med gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Tiltrædelse ønskes d.1. juni 2021.
Ansættelsessted: Regimentsvej 5B, 8800 Viborg.
Løn som efter gældende offentlig overenskomst indenfor området.
Til 1. samtale d. 9.4 og 2. samtale d. 12.4 vil Kulturprinsens Centerchef, Kulturprinsens projektleder og koordinator i projekt LegeKunst være til stede.

ANSØGNING
Ansøgning, der begrunder din erfaring og CV sendes til uvg@kulturprinsen.dk
Ansøgningsfrist mandag d. 5.april kl. 12.00

For yderligere oplysninger, kontakt:
Ulla Voss Gjesing, Centerchef, Kulturprinsen
Mail: uvg@kulturprinsen.dk
Mobil: + 45 21 29 19 01