Ulla Voss Gjesing
Ulla Voss Gjesing
Camilla Høg
Camilla Høg

Efter 11 år på posten som centerchef ved Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur – har Ulla Voss Gjesing valgt at træde tilbage fra sin stilling som centerchef pr. 1 august 2023. Ulla Voss Gjesing forbliver dog på Kulturprinsen som seniorkonsulent, mens projektleder ved Kulturprinsen Camilla Høg overtager ledelsen som konstitueret centerchef.

Ulla Voss Gjesing udtaler: ”Efter 35 år indenfor ledelse ser jeg frem til at starte et nyt kapitel i mit liv og at komme tilbage på gulvet, hvor børn og kunstnerne samskaber med pædagoger og lærere. I de æstetiske processer hvor lyset i øjnene og energien i rummet er mættet trives jeg allerbedst. Så jeg glæder mig til atter at komme tættere på.”

Ifølge Kulturprinsens bestyrelsesleder Lone Belling, har Ulla Voss Gjesing i høj grad tegnet Kulturprinsen gennem de sidste 11 år: ”Under Ulla Voss Gjesings ledelse har den selvejende institution Kulturprinsen konsolideret sig som udviklingscenter for børnekulturel praksis lokalt i Viborg kommune, regionalt, nationalt og internationalt i EU-partnerskaber. Ulla Voss Gjesing er ophavskvinde til Kulturprinsens hidtil største projekt, LegeKunst. Her er der fokus på at fremme leg og dannelse hos de yngste, deres pædagoger og ledere i tæt samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner. Projektet er finansieret af Nordea-fonden med over 27 mio.kr. over 4 år. At udvikle og realisere den opgave er en præstation, der fortsat spreder ringe i vandet og skaber forandringer i hele landet.”

Denne indsats er blevet set og anerkendt; senest har Kulturprinsen modtaget étårig driftsbevilling på 2 mio. kr. fra Kulturministeriets udlodningsmidler til udbredelse af samarbejder på tværs af kulturformer mellem dagtilbud og skoler, professionelle kulturformidlere, kunstnere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Og da Folketingets Kulturudvalg inviterede til åben høring om at øge børn og unges trivsel og dannelse gennem kunst og kultur, var det med LegeKunst i fokus.

Kulturprinsens bestyrelse har valgt at konstituere projektleder Camilla Høg som centerchef. Camilla Høg har flere års erfaring med ledelse i kulturverden, bl.a. som arrangementschef i Katuaq – Grønlands nationale kulturhus. Sammen med Kulturprinsens bestyrelse vil hun bruge den kommende tid på at opsætte nye strategiske pejlemærker for Kulturprinsens virke som nationalt udviklingscenter for børnekultur på kort og lang sigt.

”I bestyrelsen har vi ikke været i tvivl om at Camilla Høg er den helt rigtige til at overtage lederskabet på Kulturprinsen efter at Ulla Gjesing fra 1. august har valgt at fortsætte som seniorkonsulent. Camilla Høg har i sit arbejde som projektleder for LegeKunst vist at hun både er en stærk kommunikator med et klart strategisk blik og at hun har en udpræget sans for relationsskabende samarbejde. Nøglekompetencer som bestyrelsen ser frem til hun folder ud i den nye stilling” udtaler bestyrelsesleder Lone Belling.

For yderligere information, kontakt:
Lone Belling, Bestyrelsesleder for Kulturprinsen
M:  +45 2532 2055
lonebelling@livoglederskab.dk