Europæiske Kulturbørn er et udviklings- og forskningsprojekt med europæiske og baltiske dimensioner, hvor kunst og kultur inddrages i dagligdagen med de 0-8 årige børn.

I et samarbejde med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere vil projektet give 0-8 årige børn de bedste muligheder for at møde kunst i arbejdet med kulturelle udtryksformer. Europæiske Kulturbørn vil igennem arbejdet med en fælles metode – Aktionslæring – som alle parter bliver uddannet og vejledt i at anvende i løbet af udviklingsprojektet. Denne metode skal være med til fremme nysgerrighed og bevidstgør valg af aktiviteter, der fastholder erfaringer samt åbner op for dialog og videndeling både mellem fagfæller og på tværs af fagligheder.

Er du interesseret i at vide mere om Europæiske Kulturbørn og løbende arrangementer? Så kig med på her: Europæiske Kulturbørn