Kulturprinsens afsluttede danske projekter

Kulturprinsen har i mange år stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af kunst- og kulturprojekter for børn og unge. Her kan du se et udvalg af de lokale, regionale og nationale projekter, som Kulturprinsen har været involveret i.

FUTURAMA

Børnekulturelt udviklingsprojekt i
Region Midtjylland.

Læs mere her

KUNST PÅ TVÆRS

Et regionalt udviklingsprojekt om kunstens potentiale i skoleundervisning om bæredygtig udvikling, medborgerskab og demokrati

Læs mere her

NORDLYS

Håb for en mere bæredygtig fremtid for børn og unge i hele Region Midtjylland.

Læs mere her

SANGE TIL VERDEN

En sanseliggørelse af FN’s 17 Verdensmål i børnehøjde gennem musik og kreative værksteder.

Læs mere her

 FNUK I VINDEN

 Projektet kombinerer filosofi, naturvidenskab og udøvende kunst for børn i 3-10 års alderen.

Læs mere her

 SNAPSTING FOR BØRN

 Børnekulturfestivalen i juni måned er blevet en fast tradition, der samler børn fra hele Viborg Kommune.

Læs mere her

 KULTURCREW

Skoleelever står for planlægning og afvikling af musik- og kulturarrangementer på deres skole.

 MUSIK TIL BØRN OG UNGE

Formidling af musik til børn og unge i Viborg Kommunes dagtilbud og skoler.

 MAD MUSIK

En kreativ kobling af  mad, musik og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 CAS – BØRN KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Børns sanser for bæredygtig udvikling skærpes igennem kunstneriske og æstetetiske processer.

 UNGE, KUNST OG BÆREDYGTIGHED

Nye metoder for bæredygtig dannelse og FN’s 17 verdensmål i udskolingen igennem kunstneriske udtryksformer.

 DUCKLINGS

Hvad vil det sige at høre til? At have et hjem? Et projekt for skolebørn i forbindelse med Snapsting 2018.

 LUTHER ROSER OG EGE ØNSKER

Et udsmykningsprojekt for børn i alderen 3 – 13 år i formindelse med 500-året for reformationen.

 VIBORG VÅGNER

En praktisk og kreativ læringsproces, der tager udgangspunkt i Martin Luthers teser.

 KULT

Et landsdækkende samarbejde med UCSJ, UCN og UCL om at styrke daginstitutions-børns møde med kunst og kultur.

 KUNSTNERASSISTENTER – BØRN FORMIDLER TIL BØRN

Inddragelse, motivation og nye kunstneriske færdigheder for lærere og elever.

 GRUSGRAVPROJEKTET

Brobygning mellem daginstitutioner og skoler igennem kreative processer og det gode møde mellem børn, forældre, pædagoger, lærer og kunstnere.

 FLASH – UNGE FORTÆLLER

Unge arbejder med teater, animation og rap om at være ung i en moderne, multikulturel verden.

 VANDET

Et samarbejde med 4 kunstmuseer og 2 teatre i Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg.

 FRA HAV TIL HAV

Børn i hele Region Midtjylland skaber et fælles kunstværk.

 RINGE I VANDET

Projektet skaber sammenhæng mellem læringsmålstyret undervisning og kunst- og kulturaktiviteter.

 ART-ARK

Et arkitektureksperimentarium for skolebørn i Viborg Kommune.

 NÅR MOSTER ELLYS PARAPLY TÆNKER HØJT

Et samarbejde med Mønsted Kalkgruber og skolefritidsordninger i Viborg Kommune.

 DEN LEVENDE FORTÆLLINGS RUM

Udvikling af magiske rum baseret på børns egne fortællinger. Et samarbejde med institutioner i Viborg og Aarhus.

 MIN DAG i 2031

Fremtiden og de muligheder den rummer, sat i spil og samspil mellem børn, lærere og kunstnere.

 TEx

Det Tværfaglige Eksperimentarium ønsker at gøre børn og unge til synlige aktører i kulturinstitutionerne, styrke kvaliteten af de eksisterende kulturtilbud og skabe tværfaglig dialog.

 MUSIK MALLE

Et udviklingsprojekt med fokus på musikaktiviteter og fælles musikalsk opkvalificering af personalet i daginstitutioner.

 SmåK

Udvikling af en velafprøvet og etableret samarbejdsmodel for ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og kunstnere.

 SANS FOR MIN SKOLE

Et æstetisk arkitekturprojekt med aktiv inddragelse af børn i udformningen af deres eget læringsmiljø.

 MANGFOLDIGE HVERDAGSFORESTILLINGER

Kunst og kreativitet som metode til at styrke trivsel hos nye børn og forældre – uafhængigt af sociale baggrunde og etnicitet.

 TUSINDBEN

Et projekt for dagtilbud i hele Viborg Kommune med fokus på krop, natur og kultur.

 COCREATING CULTURE

Aktivering og motivation af kulturelt interesserede unge som medskabende unge-ambassadører omkring kulturinstitutioner i Viborg Kommune.

 TRÆDESTEN

Giver børn og unge mulighed for at udfolde deres kreativitet som skabende og udøvende aktører i store kulturprojekter.

 HJERTESPEJL

Det tværkulturelle projekt er første sten i den største børnekulturelle satsning i Region Midt frem mod kulturhovedstaden Aarhus 2017.

 VANDFALDBALLADER

Vandfaldballader viderefører samarbejdet fra Hjertespejl, nu i kombination med musik- og kulturskoler i tæt samarbejde med lokale idræts- og svømmeklubber.