I projektet Break n’Tales vil godt 60 skolebørn fra Løgstrup Skole og Skive Friskole på et 10 dages kunstnerisk internat sammen med en gruppe på 16 børn og unge fra Burkina Faso og i alt 9 professionelle kunstnere skabe en multikulturel performance.

Projektet afsøger kunstneriske udtryk i krydsfeltet mellem folkekultur og modernitet, nærmere bestemt folkedans, folkemusik og folkelig fortælling over for hip-hop/break, improvisationsmusik og rap.

Projektet eksperimenterer med begrebet kulturelt medborgerskab. Konkret arbejdes der med gensidig kapacitetsopbygning og ’uventede’ kompetenceudviklinger. Projekterne har i sammenhæng hermed karakter af kulturmøder, hvor elementer fra den burkinske og den danske kultur bringes i spil med hinanden med henblik på berigelse og forsjovelse, på at skabe større kulturel forståelse, dialog og tolerance – og på at skabe kammeratskaber og kunstneriske partnerskaber, som rækker videre end projekterne.

Tidsrum
Forberedelsen af projektet foregår lokalt i hhv. Danmark og Burkina Faso i efteråret 2010 og foråret 2011 og afvikles i perioden 29.8. – 9.9.2011 på Kulturprinsen. Projektet afsluttes med flere performances den 8. og 9. september i forbindelse med festivalen På Kasernen.


Deltagere
Fra Danmark deltager 4.klasserne fra Løgstrup Skole og Friskolen i Skive i alt godt 60 børn samt to musiklærere og to klasselærere og de danske kunstnere Steen Haugesen (sceneinstruktør), Claus Carlsen (multimusiker og komponist) og Steffen Rasmussen (artist og hip-hop/breakdanser).

Fra Burkina Faso deltager børne- og ungekulturcentret Centre Culturel Koombi med 16 børn og unge i alderen 10 – 16 år plus de 6 kunstnere: KPG (kunstnerisk leder, skuespiller og fortæller), Drissa Gnissien  (danser og koreograf, underviser), Wilfried Hien (djimbespiller og underviser), Muctard (perkussionist og underviser), Richard Kientega (perkussion) og Charles Panimdi Kientega (perkussion).


Finansiering
Projektet støttes af Region Midtjylland/Regional Udvikling, Kulturministeriet/Kunstrådet/Huskunstnerordningen og af CKU/DCCD plus af de deltagende skoler