Verdens ledere blev i 2015 enige om 17 fælles mål for verden, som alle lande skal være med til at indfri inden 2030. FN’s 17 Verdensmål handler om, hvordan vi sammen kan arbejde hen mod en mere bæredygtig og lige verden med mindre fattigdom. Med udgangspunkt i de 17 Verdensmål retter projektet ”Børn, Kunst og Bæredygtighed” sig mod børns naturlige evne til at stille spørgsmålstegn ved og reflektere over verdens store udfordringer. Projektet vil undersøge, hvordan kunstneriske aktiviteter og æstetetiske processer kan bidrage til at skabe forståelse og bevidsthed om bæredygtig udvikling.

Projektet, som er ledet af Viborg Kulturskole, startede i september 2018, hvor en række kunstnere fra Danmark, Norge, Sverige og Letland mødtes til et første udvekslingsseminar i Riga. Her blev de enige om en strategi for at arbejde med bæredygtighed som tema i deres kunstundervisning for børn de efterfølgende 7 måneder. Kunstnerne har mødtes 2 gange siden – første gang i forbindelse med en international konference i Silkeborg ”Children, Art & Culture + Sustainability”, og siden i Örnsköldsvik i Sverige. Møderne har handlet om at udveksle erfaringer og sammen udvikle et koncept for en afsluttende ’art camp’ for børn i forbindelse med Snapsting for Børn i juni 2018. Udvekslingsmøderne er støttet af Nordplus Junior-programmet under Nordisk Ministerråd.

Projektet er baseret på et allerede etableret netværk mellem kunst- og kulturskoler i de nordisk-baltiske lande, som har arbejdet sammen i andre projekter. Blandt andet har de været med i 2017-projektet Europæiske Kulturbørn, som var ledet af Kulturprinsen i Viborg. Flere af projektets partnerne deltog også i sidste års Snapsting for Børn-workshop ”Helgener og Byporte”, hvor børn og kunstnere fra Island, Norge, Letland og Danmark byggede byporte af forskellige materialer på Borgvold.

Målet med dette års art camp er at give de deltagende børn og kunstnere mulighed for at mødes og dele erfaringer og ideer, der relaterer til temaet bæredygtighed og de 17 Verdensmål. Projektets kernespørgsmål er: Hvordan kan børn arbejde med bæredygtighed gennem kunstneriske og æstetiske processer? Det handler først og fremmest om at skabe et forum for børnene, hvor de sammen kan skabe, udtrykke sig kunstnerisk og gå i dialog med hinanden. Det er afgørende, at børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske sættes i spil. Derfor vil der på camp’en være et stærkt fokus på børnenes deltagelse i alle processer fra idéudvikling, praktisk udførelse og formidling.

Et andet vigtigt mål med dette års camp er at skabe et rum for de deltagende kunstnere, hvor de kan lære af hinandens erfaringer, mindset og arbejdsgange. Camp’en vil på den måde danne grundlag for et videre samarbejde mellem kunstnerne og styrke det Nordisk-Baltiske netværk nu med fokus på, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at gøre ’bæredygtig udvikling’ til en del af børns dannelse.

Det hele kommer til at foregå på Borgvold som en del af ”Snapsting for børn”, hvor der vil være et livligt publikum med børn i alle aldre hele ugen.