Ducklings er (skole)børneprojekt, som skal afholdes i forbindelse med Snapting for Børn 2018. Projektet løber sideløbende med kunstudstillingen ”Duck Residence”, som foregår på Viborg-søerne. Temaet for projektet er Residens, som betyder opholdssted eller bolig. Børnene skal prøve at bygge ”Ande-residenser”, som skal søsættes.

Vi starter ud med at tale om og undersøge, hvad det vil sige at høre til? Hvad det vil sige at have et hjem? Hvordan bor de selv, hverdag og ferie, mennesker og dyr, Danmark og udlandet? Har de prøvet at flytte – hvad får mennesker til at flytte?

Børnene skal ud af tomme mælkekartoner bygge ande-huse. Disse små huse skal så søsættes, som et tillæg til udstillingen ”Duck Residence”. Mælkekartoner har ligheder med mursten og klodserne i Minecraft, spillet, som alle børn kender. Mælkekartoner er dog lettere tilgængelige. De lærer om bæredygtighed ved at bruge mælkekartoner, som derved får ekstra ”liv” ved at have en anvendelse mere end at være mælkebeholder.