Udviklingsprojektet ”Unge, kunst og bæredygtighed – UKB” har som hovedmål at afprøve nye metoder og måder at arbejde med bæredygtig dannelse og FN’s 17 verdensmål i udskolingen igennem arbejdet med æstetiske læreprocesser og kunstneriske udtryksformer. Projektet har tre formål:

  • At give de unge deltagere fra Island og Danmark en personlig oplevelse af at være en del af en globaliseret verden, og alligevel have en fælles nordisk identitet, gennem udveksling og samarbejde
  • At udvikle en model for at arbejde med bæredygtig dannelse og FN’s 17 verdensmål under anvendelse af æstetiske læreprocesser og kunstneriske udtryksformer for at motivere unge til at engagere sig og udtrykke sig kunstnerisk omkring vigtige globale udfordringer
  • At understøtte etableringen af et ”Nordisk unge-netværk for kunst og bæredygtighed”, som skal hjælpe de unge med at engagere en større gruppe unge fra andre nordiske lande omkring bæredygtighed og de muligheder, kunstneriske udtryksformer giver dem for at kommunikere et budskab om globale klimaudfordringer

Med en reflekterende og nysgerrig tilgang til verden og ved hjælp af det centrale spørgsmål ”hvorfor?” fra kunstanalysens disciplin vil vi undersøge muligheder for at udtrykke sig kunstnerisk omkring et vigtigt globalt emne gennem kunstneriske udtryksformer såsom i film, drama, musik eller billedkunst. Vi vil eksperimentere med, hvordan vi kan arbejde med kunstneriske processer og udtryksformer for åbne de unges nysgerrighed og give dem et sprog eller en udtryksmulighed omkring temaet bæredygtighed. Vi kommer til at arbejde både med et lokalt men også globalt perspektiv, fx. ved at undersøge forskelle og ligheder omkring bæredygtig udvikling i Denmark/Skive og Island/Reykjavik.

Lærere og andre professionelle fra eksterne læringsmiljøer er en vigtig gruppe af professionelle omkring de unges dannelsesprocesser. For at kunne udvikle en model for at arbejde med bæredygtig dannelse og FN´s 17 verdensmål gennem kunstneriske processer og udtryksformer er det essentielt også at inddrage og udvikle lærernes og de unge kunstneres kompetencer i fællesskab. Ved at sætte en ramme, hvori lærerne og kunstnere facilitere et rum for undren, eksperimenteren og læring, tilegner de unge sig viden og kompetencer ved at omdanne indtryk til kunstneriske og æstetiske udtryk, som bærer et budskab om bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål.

De unge har en central rolle i projektets udførelse. Vi ser det som en vigtig læring, at de unge kommer til at have ansvar for vigtige brik i projektet under vejledning af deres lærere, såsom organiseringen af besøgene for de udlandske unge, udvælgelse af kunstnerne, organisering af ferniseringer, PR-arbejde og en aktiv medskaben og deltagelse i den løbende evaluering af projektet.