Beskrivelse

I 2017 fejrer vi 500 året for reformationen, og din klasse har nu mulighed for at deltage i reformationsprojektet ”Viborg Vågner” og den store afslutningsfest for reformationsfejringen på Domkirkepladsen i Viborg d. 31. oktober 2017.

Inspireret af den forandringsproces, som Martin Luther var med til skabe for 500 år siden, inviteres alle børn på mellemtrinnet med til at formulere og kommunikere et ønske om forandring i verden, så børn, unge og ældre i Viborg og verden vågner til børnenes ønsker for fremtiden.

Projektet lægger op til både korte og lange klasseforløb, med mulighed for værksted med kunstneren Susanne Ahrenkiel eller jeres eget lokale event. I skal bare tilmelde jer de aktiviteter, som passer ind i jeres tid. Fælles for alle er, at I arbejder med Luther, teser og bandbuller i et undervisningsforløb, der bygger den samme grundidé: Hvad kan det betyde for barnets verden at formulere og kommunikere et ønske om forandring?

Aktivitet
Alle klasser inviteres til at deltage på Domkirkepladsen i Viborg d. 31/10. Her ophænger I jeres teser, tese-skulpturer og afbrænder jeres bandbulle, som Martin Luther gjorde det. Der er begrænset deltagerantal, så det er først til mølle!!

Forberedelse
Inspirationsmaterialet (som du kan downloade nederst på siden) henvender sig både til de klasser, der laver deres tese og bandbulle på værksteder og til de klasser, som arbejder, uafhængigt af værkstederne.

Formål

Projekt “Viborg Vågner” er en praktisk og kreativ læringsproces, der tager udgangspunkt i Martin Luthers ophæng af teser i 1517 og hans afbrænding af den bandbulle, som den daværende Pave efterfølgende udstedte imod ham. Forløbet i projektet lægger op til at imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om verden, sat i perspektiv til den forandringsproces, som Martin Luther var med til at skabe for 500 år siden.

Forløbet kan tage udgangspunkt i fagene dansk, billedkunst eller kristendom, og projektet åbner for en praksis-orienteret tilgang til at arbejde med en central begivenhed i kristendommen og vores fælles kulturhistorie.

Projektet lægger op til enkeltstående eller tværgående forløb mellem dansk, billedkunst og kristendom, idet eleven på baggrund af viden om en begivenhed i kristendommens historie, skal formidle egne tanker ved hjælp af brainstorming og mindmapping, og derefter udtrykke egne idéer og udsagn visuelt.

 

Vil I være med i reformationsprojektet Viborg Vågner og bidrage med teser og bandbuller d. 31.oktober 2017?

Tilmeldingsfristen er d.19/9.

Kontakt Gitte Thorsøe: gtb@km.dk. Herefter modtager I en tilmeldingsblanket, så I kan melde jeres klasse til det ønskede forløb.

Husk, at I skal tilmelde jer til ‘Viborg Vågner’, uanset hvilket forløb I vælger.